KARTA ROWEROWA

W sesji jesiennej – wrzesień 2021r. egzamin zostanie przeprowadzony dla uczniów i uczennic klas  6, 7 i 8.
W dniu 21.09.2021r. o godz. 15:00 odbędzie się dodatkowe szkolenie dotyczące aktualnych przepisów ruchu drogowego – w szczególności przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, UTO (urządzeń transportu osobistego).
W trakcie szkolenia uczniowie otrzymają – Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.
Wypełniony arkusz wraz z podpisami rodziców/opiekunów prawnych i wychowawcy uczniowie zwracają nauczycielowi, który prowadził szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2021r.
Egzamin teoretyczny zostanie przeprowadzony w dniu 28.09.2021r. w wyznaczonych godzinach – harmonogram egzaminu teoretycznego zostanie podany uczniom w późniejszym terminie. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego pozwala uczniowi przystąpić do egzaminu praktycznej jazdy na rowerze.
Egzamin praktycznej jazdy na rowerze odbędzie się w dniu 30.09.2021r. na terenie „miasteczka rowerowego” w naszej szkole. W trakcie egzaminu praktycznego, uczeń korzysta z własnego roweru – rower musi być prawidłowo wyposażony i sprawny.
Uczniom, którzy zdali pozytywnie egzamin na kartę rowerową zostanie wydana karta rowerowa. Karta rowerowa wydawana jest nieodpłatnie.

REGULAMIN – tutaj

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.