WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W KATOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Klasy I –III (wszystkie)

Edukacja wczesnoszkolna, język angielski (zakupione w ramach dotacji)

Religia – (należy zakupić) – klasa I „Poznaję Boży świat” – wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-11-01/18-KI-4/20) klasa II „Odkrywam królestwo Boże”, wydawnictwo JEDNOŚĆ klasa III „Poznaję Jezusa” wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-13-01/12-KI-4/13)

Klasa IV (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.
 2. Religia – „Miejsca pełne Bogactw” zeszyt ćwiczeń – wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-21-02/12-KI-1/12) (ćwiczenia należy zakupić – podręcznik dla chętnych)

Klasa V (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.
 2. Religia – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – klasa V zeszyt ćwiczeń wydawnictwo Jedność (nr dopuszczenia AZ-21-01/20-KI-2/20) (ćwiczenia należy zakupić – podręcznik dla chętnych)

Klasa VI (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.
 2. Religia – Szczęśliwi którzy odkrywają piękno ” zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo JEDNOŚĆ (ćwiczenia należy zakupić – podręcznik dla chętnych)

Klasa VII (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.
 2. Religia – „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo JEDNOŚĆ (ćwiczenia należy zakupić – podręcznik dla chętnych)

Klasa VIII (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.
 2. Religia – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-32-01/13-KI-4/14) (ćwiczenia należy zakupić – podręcznik dla chętnych)

Oddziały przedszkolne (należy zakupić wszystkie pozycje – zakup na pierwszym spotkaniu rodziców z wychowawcą)

 1. Roczne przygotowanie przedszkolne

Strefa przedszkolaka”- Karty pracy cz. 1-4, A.Banaś, W. Żaba-Żabińska, K. Cebula, M.Plewa,

 1. Język angielski„Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu”, autor: E. Wodzicka- Dondziłło,
 2. Religia – „Tak! Jezus mnie kocha”, wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-04-01/20- KI-1/20)

Etyka (dla chętnych)

1. „Chcemy być lepsi. Klasy 1- 3” , Marek Gorczyk

2.”Ludzkie ścieżki”. Klasy 4- 8 , Anna Ziemska, Łukasz Malinowski