HARMONOGRAM ZEBRAŃ

oddziały 0 – 2
oddziały 3-5              oddziały 6 -8
07 września 8 września                        9 września zebranie
26 października 27 października            28 października zebranie
14 grudnia 15 grudnia                        16 grudnia konsultacje
15 luty 16 luty                                17 luty zebranie
22 marca 23 marca                         24 marca konsultacje
17 maja 18 maja                                19 maja zebranie