RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców:

ALEKSANDRA MOLENDA – przewodnicząca
RAFAŁ KRZACZYŃSKI – wiceprzewodniczący
AGNIESZKA  JAREK-MAŁMYSZKO– sekretarz
KATARZYNA  ZYGMUNT – członek

 

adres e-mail  rrsp27katowice@gmail.com

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Silesia
19 8437 0002 0070 0700 6012 0001

 

Regulamin Rady Rodziców