RADA RODZICÓW

 

Skład Rady Rodziców:

Agnieszka Machoczek – przewodnicząca
Ewa Rewakowicz-Wdowiak – zastępca
Anna Ossowska – sekretarz
Agnieszka Jarek-Małmyszko – członek

Regulamin z dnia 13.06.2017r.