RADA RODZICÓW

 

Skład Rady Rodziców:

Anna Iwańska – przewodnicząca
Ewa Misiaczek – wiceprzewodnicząca
Agnieszka Jarek-Małmyszko – sekretarz
Katarzyna Zygmunt – członek

Regulamin z dnia 13.06.2017r.