UBEZPIECZENIE 2022/2023

  1. ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW –tutaj
  2. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ROK  2022/2023:
  • Oferta NNW TUZ Ubezpieczenia –tutaj
  • Postanowienia odmienne do OWU TUZ Ubezpieczenia – tutaj
  • OWU Bezpieczna Nauka TUZ Ubezpieczenia – tutaj
  • Tabela uszczerbków na zdrowiu TUZ Ubezpieczenia – tutaj

Link do przystąpienia do ubezpieczenia NNW: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-nnw-dzieci-i-mlodziezy-2022

Link do szczególnych warunków ubezpieczenia: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ogolne-warunki-ubezpieczenia