ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

01.09.2021r.-12.02.2023r. – I półrocze                        

13.02.2023r.-23.06.2023r. – II półrocze

Lp. Data Wydarzenie
01 września 2022r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
05 września 2022r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 0-2.Godzina rozpoczęcia zebrań 17.00.

Po zakończonych zebraniach dostępność nauczycieli.

06 września 2022r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 3-5.  Godzina rozpoczęcia zebrań 17.00.

Po zakończonych zebraniach dostępność nauczycieli.

07 września 2022 r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 6-8. Godzina rozpoczęcia zebrań 17.00.

Po zakończonych zebraniach dostępność nauczycieli.

 14 września 2022r. Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023 – Konferencja godzina 16.00
28 września 2022r. Konferencja szkoleniowa RP online. Godzina 18.00.
13 października 2022r. Pasowanie na pierwszaka. Godzina 8.15.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14 października 2021r.  Dzień Edukacji Narodowej Dzień wolny od zajęć dydaktycznych z KN.
18 października 2022r. Konferencja szkoleniowa RP online. Godzina 17.00
24 października 2022r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 0-2  . Godzina 17.00.
25 października 2022r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 3-5 . Godzina 17.00.
26 października 2022r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 6-8 . Godzina 17.00.
31 października 2022r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
12 grudnia 2021r. Dostępność nauczycieli dla  rodziców uczniów oddziałów 0-3. Godzina 17.00
13 grudnia 2021r. Dostępność nauczycieli dla  rodziców uczniów oddziałów 4-8. Godzina 17.00
23-31 grudnia  2022r. Zimowa przerwa świąteczna
16 – 29.01.2023r. Ferie zimowe.
07 lutego 2023r. Klasyfikacja uczniów za I półrocze –konferencja w zespołach
09 lutego 2023r. Uchwalenie wyników klasyfikacji śródrocznej – konferencja

Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze – konferencja

13 lutego 2023r. Początek drugiego półrocza.
13 lutego 2023r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 0-3. Godzina 17.00.

Po zakończonych zebraniach dostępność nauczycieli.

15 lutego 2023r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 4-8. Godzina 17.00.

Po zakończonych zebraniach dostępność nauczycieli.

29,30,31 marca 2023r. Rekolekcje Wielkopostne
06-11 kwietnia 2023r. Wiosenna przerwa świąteczna
2 maja 2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
15  maja 2023r. Zebrania z rodzicami  dla oddziałów 0-2

Po zakończonych zebraniach dostępność nauczycieli.

16  maja 2023r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 3-5

Po zakończonych zebraniach dostępność nauczycieli.

17 maja 2023r. Zebrania z rodzicami dla oddziałów 6-8

Po zakończonych zebraniach dostępność nauczycieli.

  23 maja 2023r. Egzamin ósmoklasisty Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla oddziałów1-8
 24 maja 2023r. Egzamin ósmoklasisty Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla oddziałów1-8
 25 maja 2023r. Egzamin ósmoklasisty Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla oddziałów1-8
29 maja 2023r. Termin podania uczniom przewidywanych ocen rocznych
01 czerwca 2023r. Dzień Dziecka
02 czerwca 2023. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Święto Sportu.
09 czerwca 2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12, 13, 14 czerwca 2023r. Termin dodatkowy Egzaminów ósmoklasisty
14 czerwca 2023r. Klasyfikacja roczna –konferencja w zespołach
20 czerwca 2023r. Uchwalenie wyników klasyfikacji rocznej – konferencja
22 czerwca 2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dzień z wychowawcą.
23 czerwca 2023r. Zakończenie roku szkolnego
 27 czerwca  2023r. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 -konferencja
3  lipca 2023r. Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom.
Do 6 lipca 2022r. Termin przekazania szkołom   zaświadczeń i informacji
 6 lipca 2023r. Termin wydania ósmoklasistom  zaświadczeń o wynikach egzaminów
24 – 31 sierpnia 2023r. Przygotowania do roku szkolnego 2023/2024