WZÓR ZWOLNIENIA

Wzór zwolnienia ucznia z lekcji  tutaj