ROZKŁAD DNIA

 6.00 – 8.30

Zabawy integrujące grupę

·        Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe

·        Przygotowania do śniadania. Kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny.

 

 8.30- 9.00

Śniadanie – wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00 –11.30

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

·        Pobyt na świeżym powietrzu. 

Przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00

Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się

 

12.00-14.00

 

Zajęcia relaksacyjne i wyciszające

·        Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny , wolniejszy lub przyspieszony.

·        Pobyt na świeżym powietrzu

Przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 14.30

 

Podwieczorek – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku.

 

14.30 – 17.00

·         

·        Rozchodzenie się dzieci

·        Wspieranie samodzielnej eksploracji świata,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu aktywności