HISTORIA SZKOŁY

Dnia 1 września 1986 roku odbyło się uroczyste przekazanie budynku do użytku i inauguracja pierwszego roku szkolnego. Otwarcia szkoły dokonał ówczesny dygnitarz partyjny Rudolf Szary, wicewojewoda Marian Kachnikiewicz oraz uczennica kl. II – Jolanta Hołubowska.

Funkcję Dyrektora od 1 maja 1986 pełniła pani mgr Edyta Konieczna – Kondrat, która nadzorowała przygotowania budynku szkolnego, zatrudniała pracowników i organizowała bazę dydaktyczną. Wicedyrektorem została pani mgr Irena Wilgusiewicz oraz pani mgr Helena Miszta.

Od 1 września 1986 roku w szkole pracowało 40 nauczycieli, którzy mieli pod opieką prawie 800 uczniów w 34 oddziałach. Ze względu na ciągłą rozbudowę Osiedla Odrodzenia liczba podopiecznych szybko rosła.  Już w 1987 roku w szkole uczyło się 1171 dzieci, a zatrudnionych było 58 nauczycieli. Ze względu na tak dużą ilość uczniów została wprowadzona nauka na zmiany. Lista pojawiających się problemów była długa, m.in. pojawiały się usterki związane z działaniem kanalizacji, które skutkowały zalewaniem szkoły, pustki w bibliotece, brak dostatecznej ilości pomocy naukowych… Wszystkim tym problemom zaradzała jednak wytężona praca oraz zapał Dyrekcji, Nauczycieli i Rodziców.

Z inicjatywy pani Dyrektor Edyty Koniecznej – Kondrat oraz trenera pana Tadeusza Sajdy w roku szkolnym 1988/1989 powstały pierwsze klasy sportowe o profilu koszykarskim. W następnych latach powstawały kolejne klasy, także o profilu piłki siatkowej dziewcząt i piłki nożnej chłopców. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego (pań Haliny Chołuj i Lidii Cichoń oraz panów Andrzeja Grajka, Artura Mikruty i Włodzimierza Malinowskiego) powołano do życia Uczniowski Klub Sportowy UKS 27.

W roku szkolnym 1990/1991 poszerzona została skala ocen oraz przywrócono naukę religii.

28 października 1990 roku Grono Pedagogiczne i przedstawiciele Rady Szkoły uroczyście pożegnali odchodzącą ze stanowiska Dyrektora panią mgr Edytę Konieczną – Kondrat. Z wielkim wzruszeniem dziękowano pani Dyrektor za trud i poświęcenie, z jakim pełniła tę funkcję przez 4 lata. Od 1 listopada 1990 nowym Dyrektorem została pani mgr Maria Wieczorek. Następczyni otrzymała z rąk pani Edyty Koniecznej – Kondrat klucz symbolizujący przekazanie władzy. Wicedyrektorem została pani mgr Elżbieta Plewik.

 W latach 1986-1999 Szkoła Podstawowa nr 27 działała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem oświatowym jako szkoła ośmioklasowa. W roku szkolnym 1992/1993 do szkoły uczęszczało  1919 uczniów!

Uchwałą Rady Miejskiej – Prezydent Katowic w dniu 16 lutego 1998 r. nadał naszej szkole imię prof. Władysława Szafera. Uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru odbyła się z okazji Dnia Ziemi – 28 kwietnia 1998 roku. Dla uczczenia tego faktu posadzono dąb, któremu nadano imię naszego patrona – wybitnego działacza ochrony przyrody i profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na uroczystości obecni byli: JE Ks. Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń, Prezydent Katowic Henryk Dziewior oraz syn profesora – pan Przemysław Szafer wraz z małżonką. Nie zabrakło też pierwszej pani Dyrektor Edyty Koniecznej – Kondrat.

Cała społeczność szkolna przygotowywała się do tej ważnej chwili. Zaprojektowano dekoracje, ukwiecono korytarze, zorganizowano wystawki prac uczniowskich. W założonym arboretum posadzono m. in. wierzby mandżurskie, świerki koreańskie, tuje, jaśminy i śnieguliczki.

Organizowane co roku Święto Szkoły jest okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć. Cała społeczność szkolna i licznie zaproszeni goście mogą zwiedzać wystawy i oglądać przedstawienia.

W dniu 11 października 1999 roku w naszej szkole gościła niezwykła postać –  JE ks. biskup dr Gerard Bernacki, który zwiedził budynek oraz spotkał się z pracownikami szkoły i uczniami.

Od 1 września 1999 roku szkoła rozpoczęła działalność zgodnie z nową reformą oświatową, w myśl której szkoła podstawowa ośmioklasowa została przekształcona w sześcioklasową. W czerwcu 2000 roku mury szkolne opuściło osiem ostatnich klas VIII.

W roku szkolnym 2001/2002 miał miejsce pierwszy egzamin zewnętrzny – sprawdzian szóstoklasisty. Było to duże wydarzenie dla wszystkich uczniów, którzy kończyli szkołę podstawową.

Integralną częścią naszej szkolnej historii jest działalność XIV Środowiskowego Szczepu Harcerskiego pod wodzą komendantki Joanny Sarzyńskiej. W czerwcu 2001 roku odbyło się otwarcie harcówki. W 2003 r. świętowaliśmy 10 – lecie powstania szczepu połączone z wręczeniem sztandaru oraz przyjęcia nazwy „Odrodzenie” i nadaniem imienia „Cichociemnych”. Związek Kombatantów RP i BWP Zarządu Okręgu Katowickiego odznaczył w 2004 roku Złotym Krzyżem za zasługi komendantkę hm. Joannę Sarzyńską oraz phm. Marcina Kręgla, natomiast za zasługi dla Chorągwi i Hufca Katowice otrzymali oni w 2009/2010 roku Srebrny Krzyż Zasługi.

W dniu 13 października 2005 roku naszą szkołę odwiedził JE ks. Arcybiskup dr Damian Zimoń, który spotkał się z Dyrekcją, Nauczycielami i uczniami. Podczas wizytacji ks. Arcybiskupa nie zabrakło występów dzieci, wspólnego śpiewu i rozmów.

23 kwietnia 2005 roku nasza szkoła hucznie obchodziła swoją „osiemnastkę”. Na uroczystość przybyła wiceprezydent Katowic – pani Krystyna Siejna, a także pierwsi pracownicy szkoły. Dla szkoły harcerze przygotowali „dowód osobisty”, a każda klasa upiekła tort urodzinowy ze świeczkami, które uroczyście zdmuchnięto podczas spotkania w sali gimnastycznej.

W dniu 1 kwietnia 2011 roku z okazji Dnia Papieskiego szkołę odwiedził JE ks. biskup Józef Kupny.

Kolejną ważną rocznicą były obchody 25 -lecia szkoły, które odbyły się 20 kwietnia 2012 roku. Została odprawiona uroczysta Msza św. w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nie zabrakło też występów uczniów oraz specjalnie przygotowanych wystawek. Wszyscy mogli przyjrzeć się archiwalnym zdjęciom upamiętniającym ważne wydarzenia szkolne. Z okazji rocznicy zostało posadzonych 25 drzewek wokół szkoły. Wydano też specjalny numer gazetki „Co piszczy w szkole” oraz opracowanie w formie książkowej pt. „Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach. 1986-2011”, w którym szczegółowo opisano dzieje naszej szkoły.

27 sierpnia 2012 roku ze stanowiska Wicedyrektora odeszła pani mgr Irena Wilgusiewicz, a na jej miejsce została wybrana pani mgr Joanna Sarzyńska.

Kolejne zmiany przyniósł rok szkolny 2013/2014. W czerwcu 2014 roku cała społeczność szkolna pożegnała odchodzącą ze stanowiska Dyrektora panią mgr Marię Wieczorek, a także panią Wicedyrektor mgr Elżbietę Plewik. Dyrekcji podziękowano za lata poświęceń i pracy na rzecz szkoły. Nastąpiło też uroczyste przekazanie symbolicznego klucza nowej pani Dyrektor – mgr Joannie Sarzyńskiej. Od 1 września 2014 roku pracę na stanowisku Wicedyrektora objęły pani mgr Wioletta Baran i pani mgr Joanna Modlińska.

25 maja 2015 roku obyła się środowiskowa impreza plenerowa – „Szaferowa Majówka”, która została zorganizowana z inicjatywy Rady Rodziców. Przez całe popołudnie na boisku szkolnym odbywały się występy i wspólne zabawy.