WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIEWRZESIEŃ 2022

Oddziały przedszkolne (od 1 do 30 września) 22 dni x 6,00 zł = 132,00 zł

Uczniowie klas 1 – 8 (od 2 do 30 września) 21 dni x 4,00 zł = 84,00 zł

Nauczyciele (od 2 do 30 września) 21 dni x 9,5 zł = 199,50

Tytuł wpłaty np:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady wrzesień 2022.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Na rachunek bankowy Szkoły Podstawonej Nr 27 w Katowicach

Nr rachunku :

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

Zwrot należności za posiłki dotyczy uczniów, których zgłoszona w pierwszym dniu absencja wynosi powyżej trzech dni roboczych.
Nadpłatę za posiłki niewykorzystane należy odliczyć podczas dokonywania płatności w kolejnym miesiącu.

Nieobecności zgłaszamy telefonicznie u intendenta , mailowo – intendentsp27@onet.eu, przez dziennik elektroniczny (intendent – Katarzyna Wasiłek ) lub w sekretariacie szkoły.

Tel. 32 202 81 88 wew 22 (intendent)

Tel. 32 202 81 88 wew 21 (sekretariat)

 

REGULAMIN STOŁÓWKI – tutaj