WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – MAJ 2021

Oddział „0” 20 dni x 5,00 zł = 100, 00 zł lub ilość dni żywieniowych x 5 zł

Dzieci w klasach 1-3 20 dni x 3,00 zł = 60zł lub ilość dni żywieniowych x 3

Nauczyciele 20 dni x 8,85 zł = 177 lub ilość dni żywieniowych x 8,85

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady maj 2021.

Rachunek bankowy :

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki przysługują Państwu tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni.

Zwrotu dokonują Państwo poprzez potrącenie kwoty za niewykorzystane posiłki podczas dokonywania przelewu /płatności .

Jednocześnie proszę aby rodzice uczniów realizującuch naukę w formie zdalnej, wstrzymali sią z dokonywaniem płatności do momentu powrotu dzieci do szkoły.

Nieobecności zgłaszamy telefonicznie u intendenta (Katarzyna Wasiłek) , mailowo – intendentsp27@onet.eu , przez dziennik elektroniczny lub w sekretariacie szkoły.

Tel. 32 202 81 88 wew 22 (intendent)

Tel. 32 202 81 88 wew 21 (sekretariat)