WPŁATY

  WPŁATY ZA WYŻYWIENIE –  MAJ 2024r

 

Oddział „0”             19 dni posiłkowych  x 10,00 zł = 190,00 zł  (opłata nie obejmuje 2 maja)

 

UWAGA :  W przypadku dzieci zapisanych na dyżur oraz korzystających z wyżywienia w dniu 2 maja , proszę o  doliczenie  kwoty 10 zł podczas dokonywania przelewu.

  

 

 

Uczniowie klas 1 – 8      16 dni posiłkowych  x 6,00 zł = 108 zł  (opłata nie obejmuje 2 maja, oraz trzech dni  egzaminów ósmoklasistów)

 

UWAGA :  Uczniowie klas trzecich wyjeżdżający na „Zieloną Szkołę”  nie płacą za

dni : 27, 28, 29 oraz 31 maja. Opłata w tym przypadku obejmuje 12 dni posiłkowych

i wynosi 72 zł.

 

Nauczyciele oraz pracownicy obsługi   –   11,06 zł za jeden dzień żywieniowy

 

 Tytuł wpłaty np:

 

 SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady maj 2024.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 6  MAJA 2024 ROKU

 Na rachunek bankowy : 79 1020 2313 0000 3502 1113 4212 

 

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki będą dokonywane tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

 Nieobecności zgłaszamy przez dziennik elektroniczny do  intendenta ( pracownik – Katarzyna Wasiłek) lub mailowo – intendentsp27@onet.eu