WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – GRUDZIEŃ 2022

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Oddział „0” (od 1-22 grudnia 2022) 16 dni x 6,00 zł = 96,00 złUWAGA : Powyższa opłata obejmuje dni 1 – 22 grudnia 2022 .

W przypadku dzieci zapisanych na dyżur podczas przerwy świątecznej (od 23 do 30 grudnia) oraz korzystających z wyżywienia w tym okresie , proszę o doliczenie odpowiedniej kwoty ( 6 zł za jeden dzień żywieniowy )

 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – GRUDZIEŃ 2022

DZIECI Z KLAS 1- 8

Uczniowie klas 1 – 8 (od 1-16 grudnia 2022) 12 dni x 4,00 zł = 48

Nauczyciele (od 1-16 grudnia 2022) 12 dni x 9,50 zł = 114

Tytuł wpłaty np: SP 27, Jan Kowalski, klasa 1 A , obiady grudzień 2022.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 GRUDNIA 2022 ROKU

Na rachunek bankowy : 40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki będą dokonywane tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

Nieobecności zgłaszamy telefonicznie u intendenta (Katarzyna Wasiłek) , mailowo – intendentsp27@onet.eu , przez dziennik elektroniczny lub w sekretariacie szkoły.

Tel. 32 202 81 88 wew. 22 (intendent) lub 32 202 81 88 wew. 21 (sekretariat)