WPŁATY

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE –   PÓŁKOLONIE  2021

Wyżywienie dzieci szkolnych podczas półkolonii obejmuje tylko obiad.

Cena 1 posiłku wynosi 3 zł.

 

I tydzień (5 – 9 lipca) = 15 zł

 

II tydzień (12 – 16 lipca) = 15 zł

 

Wpłaty należy dokonać do 25 czerwca 2021 z dopiskiem „WAKACJE”.

 

W tytule przelewu należy podać, który tydzień jest opłacany.

Na  przykład:   SP27, Jan Kowalski , WAKACJE, tydzień I .

Rachunek bankowy :     40  1020  2313  0000  3202  0515  1131

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W ODDZIAŁACH ZEROWYCH –  LIPIEC  2021

(dotyczy tylko dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny)

17dni   x 5zł =  85zł   (opłata obejmuje dni od 1 – 23 lipca 2021)

lub odpowiednio 5 zł za 1 dzień żywieniowy

Wpłaty należy dokonać do 5 lipca 2021  

Rachunek bankowy :  40  1020  2313  0000  3202  0515  1131

Na przykład: SP27, Jan Kowalski OA, wyżywienie od 1- 23 lipca 2021

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W ODDZIAŁACH ZEROWYCH –  SIERPIEŃ  2021

(dotyczy tylko dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny)

15 dni x 5zł = 75zł ( opłata obejmuje dni od 9 -27 sierpnia 2021 )

lub odpowiednio 5zł za 1 dzień żywieniowy

Wpłaty należy dokonać do 5 sierpnia 2021

Na przykład: SP27, Jan Kowalski OA, wyżywienie od 9 -27 sierpnia 2021

Rachunek bankowy :  40  1020  2313  0000  3202  0515  1131