WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – MAJ 2022

Oddział „0” 20 dni x 6,00 zł = 120, 00 zł

Dzieci , które będą korzystały z posiłków w dniu 2 maja ( dzień wolny od zajęć dydaktycznych) – proszę doliczyć dodatkowo kwotę 6 zł

Dzieci w klasach 1-8 17 dni x 4,00 zł = 68( opłata nie obejmuje dni: 2 maja oraz 24, 25 i 26 – egzaminy ósmoklasistów )

Dzieci , które będą korzystały z posiłków w dni wolne od zajęć dydaktycznych – proszę doliczyć dodatkowo kwotę 4 za każdy dzień

Nauczyciele 17 dni x 9,50 zł = 161,50 lub ilość dni żywieniowych x 9,50 zł

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady maj 2022.

Rachunek bankowy :

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki przysługują Państwu tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni.

Zwrotu dokonują Państwo poprzez potrącenie kwoty za niewykorzystane posiłki podczas dokonywania przelewu /płatności .

Nieobecności zgłaszamy telefonicznie u intendenta (Katarzyna Wasiłek) , mailowo – intendentsp27@onet.eu , przez dziennik elektroniczny lub w sekretariacie szkoły.

Tel. 32 202 81 88 wew 22 (intendent)

Tel. 32 202 81 88 wew 21 (sekretariat)