WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – MAJ 2023

Oddział „0” 20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł

UWAGA: opłata nie obejmuje dnia 2 maja .

Dzieci, które będą korzystały z posiłków w tm dniu, proszę o doliczenie kwoty 6 zł

Uczniowie klas 1 – 8 17 dni x 4,00 zł = 68

UWAGA: opłata nie obejmuje dni wolnych od zajęć dydaktycznych : 2 maja oraz 23, 24 i 25 maja ( egaminy ósmoklasistów )

Dzieci zapisane na dyżur w tych dniach, które będą korzystały z wyżywienia, proszę o doliczenie odpowiedniej kwoty ( 4 zł za jeden dzień posiłkowy )

Nauczyciele 17 dni x 9,50 zł = 161,50

Tytuł wpłaty np:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady maj 2023.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 MAJA 2023 ROKU

Na rachunek bankowy

: 40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki będą dokonywane tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

Nieobecności zgłaszamy przez dziennik elektroniczny do intendenta ( pracownik – Katarzyna Wasiłek) , mailowo – intendentsp27@onet.eu , telefonicznie do intendenta lub do sekretariatu.

Tel. 32 202 81 88 wew. 22 (intendent)

Tel. 32 202 81 88 wew. 21 (sekretariat)