KLASY I

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE

 

Lista uczniów obwodowych przyjętych w jednostce obwodowej –   tutaj

*****************************************************************************************************************************

Zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/ 2023 zaczynają się 21 marca 2022r. a kończą 8 kwietnia 2022r w formie elektronicznej.

Link do elektronicznej rekrutacji: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców/opiekunów wniosek, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 8 kwietnia 2022 r. do godz.15.00

*****************************************************************************************************************************

Zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 zaczynają się 21 marca 2022 r. w formie elektronicznej.

Link do elektronicznej rekrutacji: zostanie podany w późniejszym terminie

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

terminy naboru  – tutaj 

kryteria naboru – tutaj

zarządzenie  – tutaj