KLASY I

Rekrutacja dla klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 3707/2023 rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie  poprzez stronę internetową.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się  od 11 marca 2024 godz. 08:00 do 22 marca 2024 godz. 13:00.

Sposób postępowania rekrutacyjnego:

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego wymaga – dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do Sekretariatu Szkoły. Niekompletny, nie podpisany wniosek nie będzie przyjmowany

Link do rekrutacji: https://katowice.e-nabor.pl

terminy rekrutacji – tutaj