KLASY I

Zapisy dzieci do oddziału pierwszego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024 odbywają się w formie elektronicznej od 20 marca 2023 r. do 05 kwietnia 2023 r.

Link do elektronicznej rekrutacji: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/ opiekunów wniosek, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 05 kwietnia 2023 r. do godz.15.00.

REKRUTACJA

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/ 2024

Zarządzenie nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Załączniki:

  • Zarządzenie nr 2942/2023 – tutaj
  • Załącznik nr 2 – tutaj
  • Załącznik nr 4 – tutaj
  • Uzasadnienie – tutaj