DYREKCJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 – mgr Agata Gzella

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 27  –  mgr Joanna Modlińska

Wicedyrektor Przedszkola nr 93 – mgr Anna Boroń

Wicedyrektor Przedszkola nr 78 oraz oddziałów przedszkolnych

w Szkole Podstawowej nr 27  – mgr Dorota Kozioł – Żurawska