INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych:

Tomasz Ptak

e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

telefon: 32 606 13 23.