Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli została wyłączona

CERTYFIKAT DLA ŚWIETLICY

Zadania konkursowe wykonywane przez świetlicę szkolną od września do marca zostały docenione i nagrodzone przez STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania CERTYFIKAT DLA ŚWIETLICY została wyłączona

SP27 MISTRZEM KATOWIC

SP 27 Mistrzem Katowic w koszykówce chłopców! 🏆🥇🏀
3 kwietnia w hali sportowej na os. Paderewskiego odbyły się finały
Mistrzostw Katowic w Koszykówce Chłopców.
Prowadzona przez trenera Pawła Wołk-Jankowskiego reprezentacja
naszej szkoły pewnie wygrała oba spotkania ze szkołami z os. Witosa oraz z os. Paderewskiego i tym samym zdobyła tytuł Mistrzów Katowic!

Gratulujemy Trenerowi i naszym reprezentantom!

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania SP27 MISTRZEM KATOWIC została wyłączona

SZAFEROWA MAJÓWKA

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania SZAFEROWA MAJÓWKA została wyłączona

KOLEJNY SUKCES SPORTOWY

🏆🥇Sukces siatkarek z klasy 8b‼️‼️ Gratulacje dla dziewczyn i trenera.

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania KOLEJNY SUKCES SPORTOWY została wyłączona

„ZAGRAJ NA BUKOWEJ”

Zapraszamy na treningi ⚽️
http://zagrajnabukowej.pl/…/dziewiata-edycja-zagraj-na-buk…/

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania „ZAGRAJ NA BUKOWEJ” została wyłączona

DEBATA OKSFORDZKA

Piątkowy, słoneczny dzień 29.03.2019 był dla nas nie tylko zakończeniem tygodnia nauki i pracy, ale również realizowanego w szkole pod pieczą mgr Katarzyny Cieszkowskiej programu „Nad ekologią w Naszej szkole zawsze świeci Słońce ” w ramach konkursu „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta”. O poranku 3-osobowe zespoły każdej z klas ósmych spotkały się w sali biologicznej, aby wziąć udział w debacie oksfordzkiej. Uczniowie kilka dni wcześniej poznali tematy, które dotyczyły zagadnień związanych z ekologią. Nad przebiegiem spotkania czuwał marszałek, którego funkcję pełniła mgr Agnieszka Filipkowska. Jako pierwsi debatowali przedstawiciele klas 8c oraz 8d. Ci pierwsi starali się udowodnić tezę, iż alternatywne źródła energii mają więcej wad niż zalet i nie są człowiekowi potrzebne. Strona propozycji zaś mocno broniła takiż rozwiązań. Po chwili przerwy naprzeciw siebie stanęli reprezentanci klas 8a i 8b. Próbowali odnieść się w swoich przemowach do potrzeby (lub jej braku) funkcjonowania ogrodów zoologicznych. Wszystkie drużyny włożyły wiele pracy w przygotowanie się do dzisiejszej debaty. Poziom merytoryczny oraz kultura wypowiedzi wzbudziły podziw jury, w skład którego wchodziły: Pani Dyrektor Wioletta Baran, mgr Maria Wieczorek oraz mgr Magdalena Picheń. Serdecznie gratulujemy zwycięskiej drużynie klasy 8d oraz najlepszemu mówcy-Wojtkowi Jandzie

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania DEBATA OKSFORDZKA została wyłączona

MAMY MISTRZOSTWO ŚLĄSKA

Niniejszym z nieskrywaną dumą możemy już oficjalnie przedstawić Państwu

Mistrzów Śląska MU14

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania MAMY MISTRZOSTWO ŚLĄSKA została wyłączona

PROGRAM „SZNUPEK”

 

Dzisiaj nasza szkoła otrzymała certyfikat SZKOŁA LAUREATÓW MIEJSKICH KONKURSÓW PROFILAKTYCZNYCH. Bardzo się cieszymy. Gratulujemy Antoninie P. która zajęła 3 miejsce za komiks „DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO”. Dziękujemy pani Pedagog za koordynowanie programu pt. „Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka”.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PROGRAM „SZNUPEK” została wyłączona

VI MEMORIAŁ KAROLINY BOROŃCZYK

31 marca 2019r. Szkoła Podstawowa nr 27 w Katowicach, Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ`43 SMS AZS AWF” Katowice był organizatorem Turnieju Piłki Siatkowej Młodziczek „ VI Memoriał Karoliny Borończyk”.

Turniej cyklicznie rozgrywany jest dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłej uczennicy naszej szkoły oraz zawodniczki UKS Sokół 43 Katowice.
W tym roku Turniej rozgrywany był w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 56.
W zawodach jak co roku udział wzięły 4 drużyny. Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym” w formule dwóch setów.
Zawody sędziowała była uczennica Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach, a obecnie jedna z młodych nadziei polskich sędziów siatkówki – Monika Bratek.
Turniej wygrała drużyna MOSiR „Polonia” Łaziska Górne, drugie miejsce zajął zespół UKS „SOKÓŁ`43 SMS AZS AWF” Katowice (I dr.), na trzecim miejscu uplasował się zespół MCKiS Czeladź, a czwarte miejsce przypadło drużynie UKS „SOKÓŁ`43 SMS AZS AWF” Katowice (II dr.).
Trenerzy drużyn uczestniczących w Turnieju wybrali najlepsze zawodniczki w swoich drużynach. W drużynie MOSiR „Polonia” Łaziska Górne najlepszą zawodniczką została wybrana Olga Moron, w drużynie UKS „Sokół`43 SMS AZS AWF” Katowice (I dr.) najlepsza okazała się Natalia Matusiak, w zespole MCKiS Czeladź trenerka wybrała Matyldę Mrozowską, natomiast w drużynie UKS „Sokół`43 SMS AZS AWF” Katowice (II dr.) w opinii trenera najlepszą zawodniczką była Zuzanna Waja.
Zawody przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Turniej był jednym z ostatnich okazji do zakończenia długiego sezonu halowego w tej kategorii wiekowej.
Turniej po raz kolejny mógł się odbyć dzięki ogromnemu wsparciu Rodziny Karoliny Borończyk. 
Szkoła Podstawowa nr 27 w Katowicach, UKS Sokół 43 Katowice oraz Rodzina Karoliny zapewniają, że Memoriał będzie rozgrywany w kolejnych latach.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania VI MEMORIAŁ KAROLINY BOROŃCZYK została wyłączona