KONKURS

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania KONKURS została wyłączona

 

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 27 im. prof. Władysława Szafera  otrzymała 3  tablety, które wspomogą naukę zdalną, w związku z obecną sytuacją szkolnictwa.

Szczegóły projektu:

 Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 / Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” / Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest zakup 200 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 80 miejskich jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami korona wirusem. Zakup sprzętu ułatwi uczniom realizację zdalnych lekcji.

Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2020 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 100.000,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 100.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowanych).

Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania. Trwa realizacja projektu.

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania została wyłączona

GIGANCI PROGRAMOWANIA

www.giganciprogramowania.edu.pl/szkola-z-gigantami-zapisy

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania GIGANCI PROGRAMOWANIA została wyłączona

WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

 

 

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH – sprawdź

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH została wyłączona

WYNIKI REKRUTACJI ODDZIAŁÓW ZEROWYCH

Lista przyjętych

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania WYNIKI REKRUTACJI ODDZIAŁÓW ZEROWYCH została wyłączona

REKRUTACJA -KLASY SPORTOWE

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach

Uczniowski Klub Sportowy SP27 Katowice

zapraszają wszystkie chętne dziewczęta i chłopców do czwartej klasy sportowej o profilu piłka koszykowa.

Wszystkim uczniom pragniemy zapewnić optymalne warunki do nauki w połączeniu z najlepszymi warunkami do rozwijania swojej pasji sportowej a przede wszystkim koszykówki. Oferujemy:

  • Edukację przez sport czyli rozwijanie cech charakteru i umiejętności, które są konieczne w życiu. Trening to nauka odpowiedzialności, pokory, skupienia i samokontroli a także wytrwałości, poświecenia, zdrowej rywalizacji, szacunku, koleżeństwa i współpracy. Sport to nauka by wygrywać honorowo i przegrywać bez urazy co uczy radzić sobie z porażkami i rozczarowaniem a osiągnięcie biegłości i mistrzostwa w każdej dziedzinie nie pojawia się nagle.
  • Zajęcia sportowe ujęte w planie lekcji w obiektach SP27(hala sportowa, mała sala gimnastyczna, sala korekcyjna, szkolne boiska sportowe) w systemie jednozmianowym.
  • 10 godzin wychowania fizycznego w tym 6 godzin treningu specjalistycznego z koszykówki prowadzonych przez doświadczonych trenerów UKS SP27 Katowice.
  • Udział w rozgrywkach: ligowych Śląskiego Związku Koszykówki, Basketmanii, międzyszkolnych, turniejach ogólnopolskich.
  • Sprzęt sportowy najwyższej jakości wykorzystywany w programach Polskiego Związku Koszykówki „SMOK” i  „KOSM”
  • Realizację właściwego i sprawdzonego procesu szkoleniowego, który pomógł wyszkolić wielu młodzieżowych reprezentantów Śląska i Polski w koszykówce
  • Że w miłym i ambitnym gronie trenerów, nauczycieli i starszych zawodników nie będzie nudy gdyż SP 27 we współpracy z klubem UKS SP27 organizują wiele atrakcji członkom swoich sekcji takich jak rożnego rodzaju rozgrywki, obozy sportowe, wyjazdy na mecze ekstraklasy i reprezentacji Polski, letnie treningi i turnieje koszykówki ulicznej „Streetball”

Dołącz do wicemistrzów POLSKI szkół podstawowych z roku 2018!

Wzór wniosku, którym potwierdza się chęć zapisania córki lub syna do czwartej klasy sportowej o profilu piłka koszykowa został umieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 27 w zakładce:

Dla rodziców- Rekrutacja- Klasy sportowe

+

W związku z sytuacją epidemiczną wniosek do oddziału sportowego można złożyć w postępowaniu uzupełniającym w następujący sposób:

  • przesłać pocztą na adres szkoły
  • przekazać w okienku portierni szkoły w godzinach 8:00-14:00 oraz między 21:15-21:45 w szczelnie zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem
  • wysłać skan wniosku na adres  e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania REKRUTACJA -KLASY SPORTOWE została wyłączona

WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I

Komunikat dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka  do pierwszej klasy w roku szkolnym 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych postępowaniu rekrutacyjnym spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach– załącznik nr 1.

Po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji konieczne jest  potwierdzenie woli uczęszczania  dziecka do placówki w terminie do 5 maja 2020, godz.15.00 . Podpisaną deklarację można dostarczyć do portierni szkoły (od 8.00 do 14.00) lub wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp27katowice.pl

Lista kandydatów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach- załącznik nr 2

Informacja o rekrutacji obwodowej oznacza zakwalifikowanie dziecka i nie wymaga potwierdzania woli uczęszczania dziecka do placówki. Informacja o rekrutacji otwartej oznacza, że czekamy na Państwa decyzję o wyborze szkoły.

Lista osób spoza obwodu – sprawdź załącznik nr 1

Lista osób z obwodu – sprawdź załącznik nr 2

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I została wyłączona

KOMUNIKAT

 dotyczy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Informujemy, że wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostaną ogłoszone na stronie internetowej w dniu 17.04.2020 o godz. 15.00.

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki gdzie zostało zakwalifikowane w terminie od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00. Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania została wyłączona

WAŻNE – OD 1 KWIETNIA

Na niebieskim tle biały napis: Kolejne kroki w walce z koronawirusem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania WAŻNE – OD 1 KWIETNIA została wyłączona