HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Oddziały 0 – 3 o godz. 17.30

Oddziały 4 – 7 o godz. 18.30

24 października wtorek zebrania
14 listopada wtorek konsultacje
5 grudnia wtorek zebrania
23 stycznia wtorek wywiadówki
10 kwietnia wtorek zebrania
5 czerwca wtorek konsultacje