HARMONOGRAM ZEBRAŃ

oddziały 0 – 3 oddziały 4 -8
10 września 11 września zebranie
15 października 16 października zebranie
12 listopada 13 listopada konsultacje
10 grudnia 11 grudnia zebranie
23 stycznia 23 stycznia zebranie
25 marca 26 marca zebranie
13 maja 14 maja zebranie
3 czerwca 4 czerwca konsultacje