WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W KATOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Klasy I (wszystkie)

 1. Język angielski, edukacja wczesnoszkolna (zakupione w ramach dotacji)

 2. Religia – „Poznaję Boży świat” – wydawnictwo JEDNOŚĆ

(nr dopuszczenia AZ-11-01/18-KI-4/20) (należy zakupić)

Klasy II (wszystkie)

 1. Język angielski, edukacja wczesnoszkolna (zakupione w ramach dotacji)

 2. Religia – „Odkrywam królestwo Boże”, wydawnictwo JEDNOŚĆ

(należy zakupić)

Klasy III (wszystkie)

 1. Język angielski, edukacja wczesnoszkolna (zakupione w ramach dotacji)

 2. Religia – „Jezus jest z nami” wydawnictwo JEDNOŚĆ

(nr dopuszczenia AZ-13-01/12-KI-4/13) (należy zakupić)

Klasa IV (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.

 1. Religia – „Miejsca pełne BOGActw” podręcznik i zeszyt ćwiczeń – wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-21-02/12-KI-1/12) (należy zakupić)

Klasa V (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.

 1. Religia – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – klasa V podręcznik i zeszyt ćwiczeń wydawnictwo Jedność (nr dopuszczenia AZ-21-01/20-KI-2/20) (należy zakupić)

Klasa VI (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.

 1. Religia – Tajemnice BOGAtego życia” podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-23-02/12-KI-3/14) (należy zakupić)

Klasa VII (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.

 1. Religia – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-31-01/13-KI-3/13) (należy zakupić)

Klasa VIII (wszystkie)

 1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych są zakupione w ramach dotacji.

 1. Religia – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-32-01/13-KI-4/14) (należy zakupić)

Oddziały przedszkolne (należy zakupić wszystkie pozycje, pozycja 1 i 2 – zakup na pierwszym spotkaniu rodziców z wychowawcą)

 1. Roczne przygotowanie przedszkolne – „SUPER SMYKI”, Wydawnictwo MAC S.A.

 2. Język angielski– „I love Bod B+”, autor E. Wodzicka- Dondziłło, Wydawnictwo MAC S.A.

 3. Religia – „Tak! Jezus mnie kocha”, wydawnictwo JEDNOŚĆ (nr dopuszczenia AZ-04-01/20- KI-1/20)

Etyka

1. „Chcemy być lepsi. Klasy 1- 3” , Marek Gorczyk

2.”Ludzkie ścieżki”. Klasy 4- 8 , Anna Ziemska, Łukasz Malinowski