KLASA SPORTOWA

HARMONOGRAM NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 18 marca 2019r.

do 29 marca 2019r.

 

 

od 25 czerwca 2019 r.

do 26 czerwca 2019 r.

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. od 18 marca 2019r.

do 5 kwietnia 2019r.

 

27 czerwca 2019 r.

3. Podanie listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie.  

9 kwietnia 2019r.

 

28 czerwca 2019r.

4. Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.  

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

 

od 1 lipa 2019r.

do 3 lipca 2019r.

5. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych  

9 kwiecień 2019r.

 

 

28 czerwiec 2019r.

 

6. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia  

od 10 kwietnia 2019 r.

do 15 kwietnia 2019r.

 

od 1 lipca 2019r.

do 3 lipca 2019r.

7. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

26 czerwca 2019 r.

do godz. 15:00

 

4 lipca 2019r.

do godz. 15:00