KLASA SPORTOWA

HARMONOGRAM NABORU I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

– Klasa czwarta sportowa o profilu piłki koszykowej. Zgłoszenia uczniów z naszej szkoły oraz wnioski uczniów spoza rejonu należy składać od 23 marca 2020 roku do 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00. Terminarz oraz wzór wniosku zostały umieszczone w zakładce: Dla rodziców- Rekrutacja- Klasy sportowe.

   W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski i zgłoszenia w wersji papierowej do oddziału sportowego można przesyłać pocztą na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego) lub przekazać w okienku na portierni szkoły w godzinach 8:00-14:00 oraz między 21:15-21:45 w szczelnie zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem: Istnieje również możliwość wysłania skanu wniosku na adres  e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl

ZARZĄDZENIE

WNIOSEK