KLASA SPORTOWA

Rekrutacja do klasy sportowej na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się  od 18 marca 2024 godz. 08:00 do 05 kwietnia 2024 godz. 13:00.

wniosek o przyjęcie do klasy sportowej – tutaj

terminy rekrutacji – tutaj