INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych:

Przemysław Adam Śmiejek  

e-mail: odo@b7.pl