KLASY I

 

LISTA OSÓB PRZYJETYCH –tutaj

LISTA OSÓB NIEPRZYJETYCH – tutaj

************************************************************************************

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LISTA OSÓB PRZYJETYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – tutaj

LISTA OSÓB NIEPRZYJETYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – tutaj

 

************************************************************************************

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY I –tutaj

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE

Zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/ 2022 zaczynają się 22 marca 2021r. w formie elektronicznej.

Link do elektronicznej rekrutacji: https://katowice.elemento.pl

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/ opiekunów wniosek,  należy dostarczyć na portiernię  szkoły do 9 kwietnia 2021 r. w opisanej kopercie- „Rekrutacja do pierwszej klasy”

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/ 2022

Zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

zarzadzenie-nr-1436-2021-Prezydenta-Miasta-Katowice

terminy rekrutacji – tutaj

kryteria rekrutacji – tutaj