KLASY I

HARMONOGRAM NABORU DO KLAS I

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 15 marca 2019r.

do 27 marca 2019r.

 

 

od 6 maja 2019r.

do 14 maja 2019r.

2. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych  

8 kwiecień 2019r.

 

23 maja 2019r.

3. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia  

od 9 kwietnia 2019r.

do 15 kwietnia 2019r.

 

od 24 maja 2019r.

do 31 maja 2019r.

4. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

26 kwiecień 2019r.

godz. 15:00

 

13 czerwiec 2019r.

godz. 15:00

 

KRYTERIA NABORU – pobierz

KARTA ZGŁOSZENIA – pobierz