KLASY I

HARMONOGRAM NABORU I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

– Klasy pierwsze szkoły podstawowej. Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły, w tym roku prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym, w terminach od 23 marca 2020 roku do 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00. Kryteria oraz terminarz  został umieszczony w zakładce: Dla rodziców- Rekrutacja- Klasa I.
Link do elektronicznej rekrutacji:
lub

   W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski i zgłoszenia w wersji papierowej do klas pierwszych można przesyłać pocztą na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego) lub przekazać w okienku na portierni szkoły w godzinach 8:00-14:00 oraz między 21:15-21:45 w szczelnie zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem: Istnieje również możliwość wysłania skanu wniosku na adres  e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl

 ZARZĄDZENIE