NAUCZYCIELE

 Wicedyrektor Przedszkola nr 78 oraz oddziałów przedszkolnych

w Szkole Podstawowej nr 27  – mgr Dorota Kozioł – Żurawska

 

 

Nauczyciele Prowadzący Grupy Zerowe

Grupa   0 A  Pracusie       – mgr Aleksandra Sopalak

Grupa   0 B  Zgrywusy    – mgr Katarzyna Sajak, mgr Elżbieta Zych 

Grupa  0 C  Marzyciele  – mgr Anna Szuster       

Grupa  0 D  Poeci           – mgr Katarzyna Kilian , mgr Kinga Klajn-Toboła