ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego tutaj

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego  tutaj

Lista osób przyjętych tutaj

 

***********************************************************************************Informujemy, że wszyscy kandydaci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego zostali do niego zakwalifikowani.

Przypominamy, że od 6 kwietnia od godziny 9.00 do 13 kwietnia do godziny 15.00 rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Lista osób zakwalifikowanych tutaj

Lista osób niezakwalifikowanych tutaj

************************************************************************************

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/ 2022 zaczynają się 12 marca 2021r. w formie elektronicznej.

Link do elektronicznej rekrutacji: https://katowice.formico.pl

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/ opiekunów wniosek,  należy dostarczyć na portiernię  szkoły do 24 marca 2021 r. w opisanej kopercie- „Rekrutacja do oddziału przedszkolnego”.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/ 2022

Zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

zarzadzenie-nr-1436-2021-Prezydenta-Miasta-Katowice

terminy naboru- tutaj

kryteria naboru – tutaj