ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

HARMONOGRAM NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 12.03.2018r.

do 18.03.2018r.

 
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 19.03.2018r.

od godz. 8:00

do 21.04.2018r.

do godz. 16:00

 

od 28.05.2018r.

od godz. 8:00

do 15.06.2018r.

do godz. 16:00

3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

09.05.2018r.

 

02.07.2018r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 09.05.2018r.

do 16.05.2018r.

od 02.07.2018r.

do 09.07.2018r.

5. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

21.05.2018r.

 

11.07.2018r.