ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

HARMONOGRAM NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 12.03.2018r.

do 18.03.2018r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.03.2018r.

od godz. 8:00

do 24.04.2018r.

do godz. 16:00

od 28.05.2018r.

od godz. 8:00

do 15.06.2018r.

do godz. 16:00

3.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

09.05.2018r.

02.07.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 09.05.2018r.

do 16.05.2018r.

od 02.07.2018r.

do 09.07.2018r.

5.

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

21.05.2018r.

11.07.2018r.