ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Komunikat dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych- załącznik nr 1 i niezakwalifikowanych- załącznik nr 2 w postępowaniu rekrutacyjnym Szkoły Podstawowej nr 27
w Katowicach.

Po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji konieczne jest  potwierdzenie woli uczęszczania  dziecka do placówki w terminie
od 11 kwietnia 2022 r. od godz. 15.00 do 13 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28.01.2022 r.)

Podpisaną deklarację należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (od 7.30 do 15.30).

Lista osób zakwalifikowanych – sprawdź załącznik nr 1

Lista osób niezakwalifikowanych – sprawdź załącznik nr 2

Lista kandydatów nieprzyjętych, którzy mieli jednostkę na pierwszym miejscu listy preferencji – sprawdź

Lista kandydatów przyjętych i kontynuujących –  sprawdź

*****************************************************************************************************************************

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 odbywają się w formie elektronicznej od 22 marca 2022r. od godz. 9.00 do 4 kwietnia 2022r godz.14.00.

Link do elektronicznej rekrutacji: http://katowice.przedszkola.vnabor.pl

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/ opiekunów wniosek, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 4 kwietnia 2022r do godz.15.00.

*****************************************************************************************************************************

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 zaczynają się 22 marca 2022 r. w formie elektronicznej.

Link do elektronicznej rekrutacji: zostanie podany w późniejszym terminie

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Terminy naboru  – tutaj

Zarządzenie  – tutaj