ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

HARMONOGRAM NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

od 05.03.2019r.

do 11.03.2019r.

 
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 12.03.2019r.

od godz. 8:00

 

do 25.03.2019r.

do godz. 15:00

 

od 05.08.2019r.

od godz. 8:00

 

do 08.08.2019r.

do godz. 15:00

3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 12.04.2019r.

o godz. 8:00

26.08.2019r.

o godz. 13:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 12.04.2019r.

od godz.8:00

 

do 24.04.2019r.

do godz.15:00

od 26.08.2019r.

od godz. 13:00

 

do 29.08.2019r.

do godz. 15:00

5. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 26.04.2018r.

o godz. 8:00

30.08.2019r.

o godz.15:00

 

KRYTERIA NABORU – pobierz