ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

SP nr 27 im. prof. Wł. Szafera, adres: ul. Stanisława Łętowskiego 18, 40-648 Katowice   telefon: 32-202-81-88, e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl,

WPRAWKA PODSTAWOWA DLA DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

 • Farby plakatowe;
 • Pędzelki różnej grubości i kubek na wodę;
 • Ryza papieru ksero – biała.
 • Ryza papieru ksero – kolorowa.
 • Chusteczki higieniczne 100 szt.
 • Chusteczki nawilżane 1 opakowanie.
 • Kredki: świecowe, ołówkowe, pastele;
 • Ołówki trójkątne lub zwykły z nakładką;
 • Klej w sztyfcie 3 sztuki i klej magic;
 • Nożyczki;
 • Plastelina 2 opakowania;
 • Fartuszek na zajęcia z plastyki;
 • Worek z ubraniami na przebranie (na wszelki wypadek);
 • Obuwie zmienne.
 • Piórnik z pełnym wyposażeniem.

*Jeżeli Państwa dziecko zostanie skierowanie na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, należy zaopatrzyć je w krótkie spodenki i koszulkę.

Wszystkie podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka materiały należy dostarczyć do końca pierwszego tygodnia września.

 1. Świetlica szkolna funkcjonuje od 13:00-17: 00, natomiast w godzinach porannych od 06:00-08:00. Świetlica funkcjonuje dla dzieci zapisanych(kartę zapisu dziecka do świetlicy można pobrać ze szkolnej strony, w zakładce „dla rodziców” – świetlica – procedura przyjęcia).
 2. Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe.
 3. Prosimy o informowanie wychowawcy i pani intendentki o każdej planowanej nieobecności.
 4. Jeżeli w danym dniu dziecko ma odebrać inny rodzic , należy napisać stosowne upoważnienie i zgłosić to wychowawcy.
 5. Każdą nieobecność należy usprawiedliwić pisemnie.
 6. Informację o terminie inauguracji roku szkolnego 2020/20021 zostaną podane na naszej stronie, facebooku oraz zostaną wywieszone na budynku szkoły.
 7. Dodatkowe informacje o funkcjonowaniu szkoły uzyskają Państwo na klasowych zebraniach w pierwszym tygodniu września.

 

*** Podręczniki do edukacji przedszkolnej – roczne przygotowanie do szkoły zostały zamówione dla wszystkich uczniów. Zakup będzie możliwy  na pierwszym zebraniu klasowym.

***Książki do lekcji religii i j.ang. należy zakupić we własnym zakresie.

 1. angielski: „New Sparks Starter” M. Szpotowicz, M. Szulc- Kurpaska, K. Harper, wyd. Oxford University Press

Religia: „ Tak! Jezus mnie kocha” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność

——————————————————————————————————

– Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 27. Decyzją Prezydenta Miasta Katowice zostaje wydłużony termin składania wniosku z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 – Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 838/2020 z dnia 18 marca 2020 roku.
Link do elektronicznej rekrutacji: http://katowice.nabory.pl

   W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski i zgłoszenia w wersji papierowej do oddziałów zerowych można przesyłać pocztą na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego) lub przekazać w okienku na portierni szkoły w godzinach 8:00-14:00 oraz między 21:15-21:45 w szczelnie zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem: Istnieje również możliwość wysłania skanu wniosku na adres  e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl

I

REKRUTACJA 2020/21- ODDZIAŁ ZEROWY   UWAGA  WAŻNE!!! Na wniosku muszą się znaleźć podpisy obojga rodziców.

 

Oświadczenie wolipobierz

 

HARMONOGRAM NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. od 9 marca 2020 roku do 13 marca 2020 roku

 

 
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16.03.2020 roku od godz. 9.oo do 27.03.2020 roku do godz.15.00

 

 

 

od 06.07.2020 roku od 9.00 do 9.07.2020 roku godz.15.00

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ustawy Prawo Oświatowe

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 23.03.2020 roku od 8.00 do 31.03.2020 roku do godz.15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04 2020 roku o godz. 15.00

od 08.07.2020 roku od godz. 8.00do 13.07.2020 roku do godz.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

27.07.2020 roku o godz. 13.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

 

od 20.04.2020 roku od godz.9.00 do 27.04.2020 r.do 15.00

 

 

 

 

od 27.07.2020 roku od godz.13.00 do 30.07.2020 roku do godz. 15

 

 

6. Podanie  o publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 4.05.2020 roku o godz. 9.00 3.08.2020 roku o godz.9.00

KRYTERIA