REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rekrutacja 2024/2025

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 3707/2023 rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego miasta Katowice na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie  poprzez stronę internetową.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się  od 13 marca 2024 godz. 11:00 do 26 marca 2024 godz. 13:00.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola wypełniają deklarację  o kontynuacji od 26 lutego 2024 do 5 marca 2024. Deklaracje będą dostępne u nauczycieli grup.

Sposób postępowania rekrutacyjnego:

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego wymaga – dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do Sekretariatu przedszkola pierwszego wyboru. Niekompletny, nie podpisany wniosek nie będzie przyjmowany

O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.

Link do elektronicznej rekrutacji: https://katowice.e-nabor.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

Lp

Rodzaj czynności

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

 w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 26 luty 2024r. do    05marca 2024r.

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca 2024r. od godz. 11:00

do 26 marca 2024 r. do godz. 13:00

od 17 kwietnia 2024 r. od godz. 11:00

 do 19 kwietnia 2024r. do godz. 13:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 13 marca 2024 r. od godz. 11:00

 do 27 marca 2024 r. do godz. 17:00

od 17 kwietnia 2024 r. od godz. 11:00

 do 22 kwietnia  2024 r. do godz. 17:00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05 kwietnia 2024 r.

o godz. 13:00

25 kwietnia 2024 r.            o godz. 13:00

5

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 05 kwietnia 2024 r. od godz. 13:00

do 10 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

od 25 kwietnia  2024 r. od godz. 13:00

do 29 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

 

30 kwietnia  2024 r.           o godz. 13:00