DYREKCJA

Dyrektor Szkoły: mgr Wioletta Szutkowska

Wicedyrektor Szkoły: mgr Joanna Modlińska

Wicedyrektor Szkoły: mgr Agata Gzella

Wicedyrektor Szkoły: mgr Agnieszka Piasecka – Buła