WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIEGRUDZIEŃ 2018  

ODDZIAŁ „0” 5 ZŁ X 15 DNI = 75,00 zł

KLASY 1-8 3 ZŁ X 15 DNI = 45,00 zł

OBIADY „P” 5,75 ZŁ X 15 DNI = 86,25 zł

osoby korzystające z wyżywienia podczas przerwy świątecznej dopłacają:

oddział „0” : 5 zł za każdy dzień

klasy 1-8 : 3 zł za każdy dzień

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH OD 1 DO 5 GRUDNIA

NR RACHUNKU DO WPŁAT ZA WYŻYWIENIE:

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131 PKO BP