WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – MARZEC 2020

Oddział „0” 22 dni x 5,00 zł = 110,00 zł

uczniowie klas 1 – 8 22 dni x 3,00 zł = 66,00 zł

nauczyciele 22 dni x 5,82 zł = 128,04 zł

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady marzec 2020.

Wszelkie odliczenia za nieobecności ( powyżej 3 dni) należy zgłosić u intendenta

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 MARCA 2020 ROKU

nr rachunku:

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

 

REGULAMIN STOŁÓWKI