WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIEPAŹDZIERNIK 2021

Oddział „0” 20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł

Uczniowie klas 1 – 8 20 dni x 3,00 zł = 60,00 zł

Nauczyciele 20 dni x 8,85 zł = 177

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady październik 2021.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Na rachunek bankowy :

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki będą dokonywane tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

Nieobecności zgłaszamy telefonicznie u intendenta (Katarzyna Wasiłek) , mailowo – intendentsp27@onet.eu , przez dziennik elektroniczny lub w sekretariacie szkoły.

Tel. 32 202 81 88 wew 22 (intendent)

Tel. 32 202 81 88 wew 21 (sekretariat)

Regulamin stołówki – tutaj