WPŁATY

WPŁATY ZA OBIADY – KWIECIEŃ 2018

Od 4 do 30 kwietnia

KLASY 1-7          3 ZŁ X 19 DNI = 57,00 ZŁ

ODDZIAŁ „0”    5 ZŁ X 19 DNI = 95,00 ZŁ

„P”                   5,75 ZŁ X 19 DNI  =109,25,00 ZŁ

Osoby korzystające z wyżywienia 3 kwietnia dopłacają:

3 zł klasa 1-7,

5 zł – zerówka

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH OD 1 DO 5 kwietnia

NR RACHUNKU DO WPŁAT ZA WYŻYWIENIE:

        40 1020 2313 0000 3202 0515 1131