WPŁATY

 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE –   listopad    2020

Oddział „0”     (od 1  do 30 pażdziernika )     20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł

Uczniowie klas 1 –  8 (od 2 do 30 listopada , bez  11 listopada)  20 dni x 3,00 zł = 60,00 zł

Nauczyciele          20 dni x 5,94 zł = 118,80 zł,    lub   ilość dni żywieniowych   x   5,94

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O Dobiady listopad  2020.

WPŁATY  NALEŻY  DOKONAĆ OD   1  DO  5   LISTOPADA   2020    ROKU

Na rachunek bankowy :

40  1020  2313  0000  3202  0515  1131

Informujemy , że wszelkie  odliczenia za posiłki  będą dokonywane tylko w przypadku  ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

Jednocześnie proszę aby rodzice uczniów realizujących naukę w formie zdalnej          ( dotyczy  klas  4-8 ) ,wstrzymali sią z dokonywaniem płatności do momentu powrotu dzieci do szkoły.

Nieobecności zgłaszamy telefonicznie u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Tel. 32 202 81 88  wew 22 (intendent)

Tel. 32 202 81 88  wew 21 (sekretariat)

REGULAMIN STOŁÓWKI