WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIELUTY 2020

Oddział „0” 20 dni x 5,00 zł = 100,00

uczniowie klas 1 – 8 20 dni x 3,00 zł = 60,00

nauczyciele 20 dni x 5,82 zł = 116,40

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady luty 2020.

Wszelkie odliczenia za nieobecności w miesiącu styczniu ( powyżej 3 dni) należy zgłosić u intendenta

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 LUTEGO 2020 ROKU

nr rachunku:

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

 

REGULAMIN STOŁÓWKI