WPŁATY

WPŁATY ZA OBIADY – czerwiec 2018  

KLASY 1-7         3 ZŁ X 14 DNI = 42,00 ZŁ (od 4 do 21 czerwca)

ODDZIAŁ „0” 5 ZŁ X 20 DNI = 100,00 ZŁ

(od 4 do 29 czerwca lub 75 zł od 4 do 22 czerwca)

„P”     5,75 ZŁ X 14 DNI =80,50 ZŁ (od 4 do 21 czerwca)

Osoby korzystające z wyżywienia 1 czerwca dopłacają dodatkowo:

3 zł klasa 1-7, 5 zł – zerówka

Dzieci wyjeżdżające na Zieloną Szkołę wpłacają 33 zł (11 dni)

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH OD 1 DO 5 czerwca

NR RACHUNKU DO WPŁAT ZA WYŻYWIENIE:

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131