WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIEKWIECIEŃ 2019  

ODDZIAŁ „0” 5 ZŁ X 13 DNI = 65,00 zł (bez dni 15 – 23 oraz 29 i 30.04)

KLASY 1-8 3 ZŁ X 13 DNI = 39,00 zł (bez dni 15 – 23 oraz 29 i 30.04)

OBIADY „P” ZMIANA STAWKI 5,82 ZŁ X 13 DNI = 75,66 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH OD 1 DO 5 KWIETNIA

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WYŻYWIENIA PODCZAS EGZAMINÓW 8 KLAS, PRZERWY WIELKANOCNEJ ORAZ 29 I 30 KWIETNIA DOPŁACAJĄ ZA KAŻDY DZIEŃ DODATKOWO :

KLASY 1-8 3 ZŁ

ODDZIAŁ „0” 5 ZŁ