WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE STYCZEŃ 2022

( oddziały przedszkolne )

Oddz. Przedszkolne – od 3 31 stycznia 2022, bez 7 stycznia 19 dni x 5zł = 95zł

Dzieci, które będą korzystały z posiłków w dniu 7 stycznia , proszę dodatkowo doliczyć kwotę 5 zł za ten dzień.

Uwaga !

Rodzice , którzy zgłaszali nieobecności dzieci w miesiącu grudniu ( dot. tylko wcześniej zgłoszonych nieobecności trwajacych powyżej trzech dni) odliczają odpowiednią kwotę.

Okres pobytu na kwarantannie również podlega odliczeniu.

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE STYCZEŃ 2022

( klasy 1-8 )

Dzieci z klas 1 – 8 opłata za posiłki obejmuje okres od 10 do 31 stycznia 2022 czyli 16 dni posiłkowych x 3zł = 48zł

Powyższą kwotę pomniejszamy o dni z miesiąca poprzedniego , czyli 20, 21 oraz 22 grudnia 2021 ( okres w którym dzieci nie korzystały z posiłków szkolnych ze względu na naukę w trybie zdalnym )

Kwota do zapłaty za miesiąc styczeń wynosi zatem : 39 zł

Uwaga !

Rodzice , którzy zgłaszali dodatkowe nieobecności dzieci trwające powyżej trzech dni w miesiącu grudniu ( od 6 do 17 grudnia 2021 ) dodatkowo odliczają odpowiednią kwotę.

Okres pobytu na kwarantannie oczywiście również podlega odliczeniu.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie płatności proszę o kontakt z intendentem :

tel. 32 202 81 88 wew 22, mailowo (intendentsp27@onet.eu), lub przez dziennik elektroniczny.

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady styczeń 2022.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 STYCZNIA 2022 ROKU

Na rachunek bankowy : 40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

Nieobecności zgłaszamy telefonicznie, mailowo u intendenta (intendentsp27@onet.eu) , poprzez dziennik elektroniczny Vulcan (kontakt z intendentem– Katarzyna Wasiłek ) lub w sekretariacie szkoły.

Tel. 32 202 81 88 wew 22 (intendent)

Tel. 32 202 81 88 wew 21 (sekretariat)

Regulamin stołówki – tutaj