WPŁATY

  WPŁATY ZA WYŻYWIENIE –  CZERWIEC 2024r

 

Oddział „0”             20 dni posiłkowych  x 10,00 zł = 200,00 zł  ( od 1 do 28 czerwca 2024)

 

 

Uczniowie klas 1 – 8      14 dni posiłkowych  x 6,00 zł = 84 zł  (od 3 do 20 czerwca 2024)

 

 

Nauczyciele oraz pracownicy obsługi   –   11,06 zł za jeden dzień żywieniowy

 

UWAGA!

 

W dniu 21 czerwca ( zakończenie roku szkolnego)  szkoła również przygotowuje posiłki dla dzieci korzystających z opieki świetlicowej. Proszę w tym przypadku doliczyc 6 zł za ten dzień.

 

Dieci z  klas trzecich, które korzystały z wypoczynku   na „Zielonej Szkole”  odliczają dni: 3, 4 oraz 5 czerwca . Opłata w tym przypadku obejmuje 11 dni posiłkowych i wynosi

66 zł.  W przypadku korzystania z obiadu również w dniu 21 czerwca , opłata wyniesie 72 zł

 

Dzieci zapisane na „PÓŁKOLONIE” – proszę na razie nie dokonywać wpłaty na konto bankowe. O sposobie płatności za posiłki na półkoloniach poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

 

 

 

DANE DO PRZELEWU:

 

Tytuł przelewu:   SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady czerwiec 2024.

 rachunek bankowy : 79 1020 2313 0000 3502 1113 4212 

Termin płatności : 5 czerwiec 2024

 

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki będą dokonywane tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

 Nieobecności zgłaszamy przez dziennik elektroniczny do  intendenta ( pracownik – Katarzyna Wasiłek) lub mailowo – intendentsp27@onet.eu