WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – WRZESIEŃ 2020

Oddział „0”    (od 1  do 30 września)           22 dni x 5,00 zł = 110,00 zł

Uczniowie klas 1 – 8  (od 2  do 30 września)  21 dni x 3,00 zł = 63,00 zł

Nauczyciele       (od 2  do 30 września)  21 dni x 5,94 zł = 124,74 zł

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D,  obiady wrzesień  2020.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Na rachunek bankowy :

40  1020  2313  0000  3202  0515  1131

Informujemy, że wszelkie  odliczenia za posiłki  będą dokonywane tylko w przypadku  ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

Nieobecności zgłaszamy telefonicznie u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Tel. 32 202 81 88  wew 22 (intendent)

Tel. 32 202 81 88  wew 21 (sekretariat)

REGULAMIN STOŁÓWKI