WPŁATY

  WPŁATY ZA WYŻYWIENIE –  KWIECIEŃ 2024r

 

Oddział „0”             18 dni posiłkowych  x 10,00 zł = 180,00 zł  (od 3-26 kwietnia)

 

 UWAGA :  Opłata nie obejmuje dni  2 , 29  i 30 kwietnia. W przypadku dzieci zapianych na dyżur oraz korzystających z wyżywienia w tych dniach , proszę o  doliczenie  odpowiedniej   kwoty  (10 zł za jeden dzień żywieniowy)  

  

Uczniowie klas 1 – 8      18 dni posiłkowych  x 6,00 zł = 108 zł  (od 3-26 kwietnia)    

 

UWAGA :  Opłata nie obejmuje dni wolnych od zajęć dydaktycznych, czyli 2 kwietnia oraz 29-30 kwietnia. W przypadku dzieci zapisanych na dyżur w tych dniach

oraz korzystających z wyżywienia , proszę o  doliczenie  odpowiedniej   kwoty  (6 zł za jeden dzień żywieniowy)   

 

Nauczyciele oraz pracownicy obsługi   –   11,06 zł za jeden dzień żywieniowy

 

 Tytuł wpłaty np:

 

 SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady kwiecień 2024.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 5  KWIETNIA 2024 ROKU

 Na rachunek bankowy : 79 1020 2313 0000 3502 1113 4212 

 

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki będą dokonywane tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

 Nieobecności zgłaszamy przez dziennik elektroniczny do  intendenta ( pracownik – Katarzyna Wasiłek) lub mailowo – intendentsp27@onet.eu