WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – PAŹDZIERNIK 2018

ODDZIAŁ „0”    5 ZŁ X 23 DNI = 115,00 zł

KLASY 1-8          3 ZŁ X 23 DNI = 69,00 zł

OBIADY „P”      5,75 ZŁ X 23 DNI = 132,25 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH OD 1 DO 5 PAŹDZIERNIKA

NR RACHUNKU DO WPŁAT ZA WYŻYWIENIE:

        40 1020 2313 0000 3202 0515 1131    PKO BP