WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIEMARZEC 2021

Oddział „0” 23 dni x 5,00 zł = 115, 00 zł lub ilość dni żywieniowych x 5 zł

Dzieci w klasach 1-3 23 dni x 3,00 zł = 69 ,00 lub ilość dni żywieniowych x 3

Nauczyciele 23 dni x 5,94 zł = 136,62 zł, lub ilość dni żywieniowych x 5,94

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady marzec 2021.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 MARCA 2021 ROKU

Na rachunek bankowy :

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki przysługują Państwu tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni.

Zwrotu dokonują Państwo poprzez potrącenie kwoty za niewykorzystane posiłki podczas dokonywania przelewu /płatności .

Jednocześnie proszę aby rodzice uczniów realizującuch naukę w formie zdalnej, wstrzymali sią z dokonywaniem płatności do momentu powrotu dzieci do szkoły.

Nieobecności zgłaszamy telefonicznie u intendenta, mailowo – intendentsp27@onet.eu przez dziennik elektroniczny lub w sekretariacie szkoły.

Tel. 32 202 81 88 wew 22 (intendent)

Tel. 32 202 81 88 wew 21 (sekretariat)