WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – LISTOPAD 2023r

Oddział „0” 19 dni posiłkowych x 10,00 zł = 190,00 zł

(od 6 – 30 listopada 2023r)

 

UWAGA: opłata nie obejmuje dni : 2 i 3 listopada (Dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Dzieci zapisane na dyżur w tych dniach, które będą korzystały z wyżywienia, proszę o doliczenie odpowiedniej kwoty (10 zł za jeden dzień posiłkowy)

 

Uczniowie klas 1 – 8 19 dni posiłkowych x 6,00 zł = 114

(od 6 – 30 listopada 2023r)

UWAGA: opłata nie obejmuje dni : 2 i 3 listopada (Dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Dzieci zapisane na dyżur w tych dniach, które będą korzystały z wyżywienia, proszę o doliczenie odpowiedniej kwoty (6 zł za jeden dzień posiłkowy)

Nauczyciele oraz pracownicy obsługi 19 dni posiłkowych x 11,06 zł = 210,14

(od 6 – 30 listopada 2023r)

Tytuł wpłaty np:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady listopad 2023.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 5 LISTOPADA 2023 ROKU

Na rachunek bankowy : 79 1020 2313 0000 3502 1113 4212

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki będą dokonywane tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

Nieobecności zgłaszamy przez dziennik elektroniczny do intendenta ( pracownik – Katarzyna Wasiłek) , mailowo – intendentsp27@onet.eu , telefonicznie do intendenta lub do sekretariatu szkoły.

 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – LISTOPAD 2023r

Oddział „0” 19 dni posiłkowych x 10,00 zł = 190,00 zł

(od 6 – 30 listopada 2023r)

 

UWAGA: opłata nie obejmuje dni : 2 i 3 listopada (Dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Dzieci zapisane na dyżur w tych dniach, które będą korzystały z wyżywienia, proszę o doliczenie odpowiedniej kwoty (10 zł za jeden dzień posiłkowy)

 

Uczniowie klas 1 – 8 19 dni posiłkowych x 6,00 zł = 114

(od 6 – 30 listopada 2023r)

UWAGA: opłata nie obejmuje dni : 2 i 3 listopada (Dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Dzieci zapisane na dyżur w tych dniach, które będą korzystały z wyżywienia, proszę o doliczenie odpowiedniej kwoty (6 zł za jeden dzień posiłkowy)

Nauczyciele oraz pracownicy obsługi 19 dni posiłkowych x 11,06 zł = 210,14

(od 6 – 30 listopada 2023r)

Tytuł wpłaty np:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady listopad 2023.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 5 LISTOPADA 2023 ROKU

Na rachunek bankowy : 79 1020 2313 0000 3502 1113 4212

Informujemy , że wszelkie odliczenia za posiłki będą dokonywane tylko w przypadku ciągłej, wcześniej zgłoszonej nieobecności, trwającej powyżej 3 dni. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

Nieobecności zgłaszamy przez dziennik elektroniczny do intendenta ( pracownik – Katarzyna Wasiłek) , mailowo – intendentsp27@onet.eu , telefonicznie do intendenta lub do sekretariatu szkoły.