WPŁATY

   WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – PAŹDZIERNIK  

Oddział „0”              23 dni x 5,00 zł = 115,00 zł

uczniowie klas 1 – 8          23 dni x 3,00 zł = 69,00 zł

nauczyciele                         23 dni x 5,82 zł = 133,86 zł

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady październik  2019.

Osoby które nie będą korzystały z obiadu w dniu 14 października (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) , proszone są o  odliczenie  kwoty za ten dzień .

Przypominamy o wpisaniu w tytule przelewu dni, w których dziecko nie będzie korzystało  z obiadów .

Wszelkie odliczenia za nieobecności w miesiącu wrześniu ( powyżej 3 dni ) proszę zgłosić      u intendenta.

 

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

nr rachunku: 40  1020  2313  0000  3202  0515  1131

regulamin stołówki

zarządzenie