WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE – GRUDZIEŃ  2019

Oddział „0” 

20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł    

uczniowie klas 1 – 8 (korzystający z obiadów od 2 – 20 grudnia ,   tj. z wyłączeniem przerwy świątecznej  )

                                           15 dni x 3,00 zł = 45,00   zł  

 

uczniowie klas 1 – 8 (korzystający z obiadów od 2 – 31 grudnia , tj łącznie z 23, 24, 27, 30 ,31 grudnia )

                                           20 dni x 3,00 zł = 60,00 zł

 

nauczyciele  

15 dni x 5,82 zł = 87, 30 zł    

 

Tytuł wpłaty np.:

SP 27, Jan Kowalski, klasa O D, obiady grudzień  2019.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ OD 1 DO 5 GRUDNIA 2019 ROKU

nr rachunku:

40  1020  2313  0000  3202  0515  1131

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN STOŁÓWKI