WPŁATY

WPŁATY ZA WYŻYWIENIELUTY 2019  

ODDZIAŁ „0” 5 ZŁ X 10 DNI = 50,00 zł

KLASY 1-8 3 ZŁ X 10 DNI = 30,00 zł

OBIADY „P” 5,75 ZŁ X 10 DNI = 57,50zł

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH OD 1 DO 5 LUTEGO

Osoby korzystające z wyżywienia podczas ferii zimowych wpłacają na osobnym przelewie 3 zł za każdy dzień, oddziały „0” 5 zł za każdy dzień

NR RACHUNKU DO WPŁAT ZA WYŻYWIENIE:

40 1020 2313 0000 3202 0515 1131 PKO BP