RADA RODZICÓW

Terminy spotkań Rady Rodziców:
18.01.2018
05.04.2018
14.06.2018
godz. 18.00 (stołówka)

Skład Rady Rodziców:
Przewodnicząca – Agnieszka Machoczek
Zastępca – Roman Dróżdż
Sekretarz – Anna Ossowska
Czlonek – Jolanta Górny

Plan Pracy na rok szkolny 2017/2018
Regulamin z dnia 13.06.2017r.