RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców:

Ewa Rewakowicz-Wdowiak – przewodnicząca
Ewa Misiaszek – wiceprzewodnicząca
Agnieszka Jarek-Małmyszko – sekretarz
Katarzyna Zygmunt – członek
Michał Kasza – skarbnik

adres e-mail  rrsp27katowice@gmail.com

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Silesia
19 8437 0002 0070 0700 6012 0001

Dyżur skarbnika Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 – sala nr 019 :

– 29.11.2021 godz.17-19
– 17.01.2022 godz.17-19
– 14.03.2022 godz.17-19
– 11.05.2022 godz.17-19
– 21.06.2022 godz.17-19

Regulamin Rady Rodziców