Harmonogram zebrań z rodzicami w dniach 7, 8, 9 września 2020r.

 

Z uwagi na sytuację i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zebrań zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do następujących zasad:

 1. Na zebranie danej klasy przychodzi tylko 1 rodzic/ opiekun – bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Wejście do szkoły oraz opuszczenie budynku szkolnego odbywa się wyznaczonymi drzwiami.
 3. Po wejściu rodzic / opiekun dezynfekuje ręce, stosuje osłonę ust i nosa oraz zachowuje dystans 2 m od pozostałych wchodzących.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Harmonogram zebrań z rodzicami w dniach 7, 8, 9 września 2020r. została wyłączona

image description

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania została wyłączona

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Z uwagi na sytuację i konieczność zapewnienia wszystkim dzieciom i Państwu bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zasad organizacji pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole, tj. 1 września 2020.

 1. Do szkoły przychodzi dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Z dzieckiem przychodzi do szkoły tylko jeden opiekun.
 3. Wejście do szkoły odbywa się bocznymi drzwiami od strony szkolnego placu zabaw.
 4. Po wejściu do szkoły dziecko dezynfekuje ręce.
 5. Opiekun dezynfekuje ręce, stosuje osłonę ust i nosa i zachowuje dystans 2 m od pozostałych wchodzących.
 6. Po wejściu do szkoły opiekun z dzieckiem kieruje się do sal oddziałów przedszkolnych ( numery 116, 117, 118, 119). Na tablicy korkowej przy drzwiach każdej z sal będzie umieszczona lista dzieci z oddziału przedszkolnego. Po odnalezieniu nazwiska dziecka na liście, dziecko wchodzi do sali, a opiekun przekazuje wychowawcy następujące dokumenty:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla dzieci z oddziałów przedszkolnych została wyłączona

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla uczniów klas pierwszych

Z uwagi na sytuację i konieczność zapewnienia wszystkim dzieciom i Państwu bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zasad organizacji pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole, tj. 1 września 2020.

 1. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Z dzieckiem przychodzi do szkoły tylko jeden Rodzic/Opiekun.
 3. Wchodzą do szkoły bocznym wejściem od strony boisk do koszykówki (schodami do góry).
 4. Po wejściu do szkoły dziecko dezynfekuje ręce.
 5. Rodzic/Opiekun dezynfekuje ręce, stosuje osłonę ust i nosa i zachowuje dystans 1,5 m od pozostałych wchodzących.
 6. Dziecko wraz z Rodzicem/Opiekunem udają się na spotkanie z Dyrektorem szkoły i Wychowawcą do dużej sali gimnastycznej, wg następującego podziału:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla uczniów klas pierwszych została wyłączona

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas drugich i trzecich

Z uwagi na sytuację i konieczność  zapewnienia wszystkim dzieciom i ich Opiekunom bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zasad organizacji pierwszego dnia  pobytu dziecka w szkole, tj. 1 września 2020.

 1. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Uczeń wchodzi  do szkoły sam, a opiekun czeka na dziecko przed szkołą.
 3. Dziecko wchodzi do szkoły wejściem dla kas I-III od strony parkingu szkolnego.
 4. Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.
 5. Uczeń udaje się na spotkanie z wychowawcą do swojej klasy w następującym porządku:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas drugich i trzecich została wyłączona

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów  klas czwartych

 

 1. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  W drodze do i ze szkoły uczeń przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Uczeń przychodzi do szkoły na wyznaczoną godzinę / bez rodzica lub opiekuna/.

godz. 11.30  -uczniowie , których nazwiska zaczynają się od litery A do litery Ł

godz. 13.00 – uczniowie , których nazwiska zaczynają się od litery M do litery Ż

 1. Uczeń wchodzi do szkoły wejściem od strony sali gimnastycznej / od strony boiska piłki koszykowej/.
 2. Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.
 3. Udaje się do dużej sali gimnastycznej, w której odbędzie się przydział do klas czwartych.
 4. Z wychowawcą przechodzi do sali na spotkanie, które będzie trwało ok. 60 minut.
 5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów  klas czwartych została wyłączona

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych

 

 1. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów  chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz  gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły  uczeń przestrzega aktualnych przepisów prawa  dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej .
 2. Uczeń przychodzi do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 3. Wchodzi do szkoły prawym głównym wejściem  – dla klas 4 – 8 / od strony platformy dla niepełnosprawnych /.
 4. Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.
 5. Uczeń udaje się na spotkanie z wychowawcą do wyznaczonej sali według następującego harmonogramu:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania   Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych została wyłączona

KOMUNIKAT

 

WYPRAWKA PODSTAWOWA DLA UCZNIA KLASY I – szczegóły tutaj

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona

 

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła+ w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 27 im. prof. Władysława Szafera
otrzymała 2  tablety, które wspomogą zdalną naukę.

Szczegóły projektu:

 Program / oś priorytetowa / działanie:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 / Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” / Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest zakup 330 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 79 miejskich jednostek oświatowych (szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe). Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakup sprzętu ułatwi uczniom realizację zdalnych lekcji.

Okres realizacji rzeczowej projektu: III kw. 2020 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 165.000,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 165.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania. Trwa realizacja projektu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania została wyłączona

KOMUNIKAT

WPRAWKA PODSTAWOWA DLA DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

Szczegóły tutaj

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona