HISTORIA SZKOŁY

Dnia 1 września 1986 roku odbyło się uroczyste przekazanie budynku do użytku i inauguracja pierwszego roku szkolnego. Otwarcia szkoły dokonał ówczesny dygnitarz partyjny Rudolf Szary, wicewojewoda Marian Kachnikiewicz oraz uczennica kl. II – Jolanta Hołubowska.

Funkcję Dyrektora od 1 maja 1986 pełniła pani mgr Edyta Konieczna – Kondrat, która nadzorowała przygotowania budynku szkolnego, zatrudniała pracowników i organizowała bazę dydaktyczną. Wicedyrektorem została pani mgr Irena Wilgusiewicz oraz pani mgr Helena Miszta.

Od 1 września 1986 roku w szkole pracowało 40 nauczycieli, którzy mieli pod opieką prawie 800 uczniów w 34 oddziałach. Ze względu na ciągłą rozbudowę Osiedla Odrodzenia liczba podopiecznych szybko rosła.  Już w 1987 roku w szkole uczyło się 1171 dzieci, a zatrudnionych było 58 nauczycieli. Ze względu na tak dużą ilość uczniów została wprowadzona nauka na zmiany. Lista pojawiających się problemów była długa, m.in. pojawiały się usterki związane z działaniem kanalizacji, które skutkowały zalewaniem szkoły, pustki w bibliotece, brak dostatecznej ilości pomocy naukowych… Wszystkim tym problemom zaradzała jednak wytężona praca oraz zapał Dyrekcji, Nauczycieli i Rodziców.

Z inicjatywy pani Dyrektor Edyty Koniecznej – Kondrat oraz trenera pana Tadeusza Sajdy w roku szkolnym 1988/1989 powstały pierwsze klasy sportowe o profilu koszykarskim. W następnych latach powstawały kolejne klasy, także o profilu piłki siatkowej dziewcząt i piłki nożnej chłopców. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego (pań Haliny Chołuj i Lidii Cichoń oraz panów Andrzeja Grajka, Artura Mikruty i Włodzimierza Malinowskiego) powołano do życia Uczniowski Klub Sportowy UKS 27.

W roku szkolnym 1990/1991 poszerzona została skala ocen oraz przywrócono naukę religii.

28 października 1990 roku Grono Pedagogiczne i przedstawiciele Rady Szkoły uroczyście pożegnali odchodzącą ze stanowiska Dyrektora panią mgr Edytę Konieczną – Kondrat. Z wielkim wzruszeniem dziękowano pani Dyrektor za trud i poświęcenie, z jakim pełniła tę funkcję przez 4 lata. Od 1 listopada 1990 nowym Dyrektorem została pani mgr Maria Wieczorek. Następczyni otrzymała z rąk pani Edyty Koniecznej – Kondrat klucz symbolizujący przekazanie władzy. Wicedyrektorem została pani mgr Elżbieta Plewik.

 W latach 1986-1999 Szkoła Podstawowa nr 27 działała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem oświatowym jako szkoła ośmioklasowa. W roku szkolnym 1992/1993 do szkoły uczęszczało  1919 uczniów!

Uchwałą Rady Miejskiej – Prezydent Katowic w dniu 16 lutego 1998 r. nadał naszej szkole imię prof. Władysława Szafera. Uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru odbyła się z okazji Dnia Ziemi – 28 kwietnia 1998 roku. Dla uczczenia tego faktu posadzono dąb, któremu nadano imię naszego patrona – wybitnego działacza ochrony przyrody i profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na uroczystości obecni byli: JE Ks. Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń, Prezydent Katowic Henryk Dziewior oraz syn profesora – pan Przemysław Szafer wraz z małżonką. Nie zabrakło też pierwszej pani Dyrektor Edyty Koniecznej – Kondrat.

Cała społeczność szkolna przygotowywała się do tej ważnej chwili. Zaprojektowano dekoracje, ukwiecono korytarze, zorganizowano wystawki prac uczniowskich. W założonym arboretum posadzono m. in. wierzby mandżurskie, świerki koreańskie, tuje, jaśminy i śnieguliczki.

Organizowane co roku Święto Szkoły jest okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć. Cała społeczność szkolna i licznie zaproszeni goście mogą zwiedzać wystawy i oglądać przedstawienia.

W dniu 11 października 1999 roku w naszej szkole gościła niezwykła postać –  JE ks. biskup dr Gerard Bernacki, który zwiedził budynek oraz spotkał się z pracownikami szkoły i uczniami.

Od 1 września 1999 roku szkoła rozpoczęła działalność zgodnie z nową reformą oświatową, w myśl której szkoła podstawowa ośmioklasowa została przekształcona w sześcioklasową. W czerwcu 2000 roku mury szkolne opuściło osiem ostatnich klas VIII.

W roku szkolnym 2001/2002 miał miejsce pierwszy egzamin zewnętrzny – sprawdzian szóstoklasisty. Było to duże wydarzenie dla wszystkich uczniów, którzy kończyli szkołę podstawową.

Integralną częścią naszej szkolnej historii jest działalność XIV Środowiskowego Szczepu Harcerskiego pod wodzą komendantki Joanny Sarzyńskiej. W czerwcu 2001 roku odbyło się otwarcie harcówki. W 2003 r. świętowaliśmy 10 – lecie powstania szczepu połączone z wręczeniem sztandaru oraz przyjęcia nazwy „Odrodzenie” i nadaniem imienia „Cichociemnych”. Związek Kombatantów RP i BWP Zarządu Okręgu Katowickiego odznaczył w 2004 roku Złotym Krzyżem za zasługi komendantkę hm. Joannę Sarzyńską oraz phm. Marcina Kręgla, natomiast za zasługi dla Chorągwi i Hufca Katowice otrzymali oni w 2009/2010 roku Srebrny Krzyż Zasługi.

W dniu 13 października 2005 roku naszą szkołę odwiedził JE ks. Arcybiskup dr Damian Zimoń, który spotkał się z Dyrekcją, Nauczycielami i uczniami. Podczas wizytacji ks. Arcybiskupa nie zabrakło występów dzieci, wspólnego śpiewu i rozmów.

23 kwietnia 2005 roku nasza szkoła hucznie obchodziła swoją „osiemnastkę”. Na uroczystość przybyła wiceprezydent Katowic – pani Krystyna Siejna, a także pierwsi pracownicy szkoły. Dla szkoły harcerze przygotowali „dowód osobisty”, a każda klasa upiekła tort urodzinowy ze świeczkami, które uroczyście zdmuchnięto podczas spotkania w sali gimnastycznej.

W dniu 1 kwietnia 2011 roku z okazji Dnia Papieskiego szkołę odwiedził JE ks. biskup Józef Kupny.

Kolejną ważną rocznicą były obchody 25 -lecia szkoły, które odbyły się 20 kwietnia 2012 roku. Została odprawiona uroczysta Msza św. w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nie zabrakło też występów uczniów oraz specjalnie przygotowanych wystawek. Wszyscy mogli przyjrzeć się archiwalnym zdjęciom upamiętniającym ważne wydarzenia szkolne. Z okazji rocznicy zostało posadzonych 25 drzewek wokół szkoły. Wydano też specjalny numer gazetki „Co piszczy w szkole” oraz opracowanie w formie książkowej pt. „Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach. 1986-2011”, w którym szczegółowo opisano dzieje naszej szkoły.

27 sierpnia 2012 roku ze stanowiska Wicedyrektora odeszła pani mgr Irena Wilgusiewicz, a na jej miejsce została wybrana pani mgr Joanna Sarzyńska.

Kolejne zmiany przyniósł rok szkolny 2013/2014. W czerwcu 2014 roku cała społeczność szkolna pożegnała odchodzącą ze stanowiska Dyrektora panią mgr Marię Wieczorek, a także panią Wicedyrektor mgr Elżbietę Plewik. Dyrekcji podziękowano za lata poświęceń i pracy na rzecz szkoły. Nastąpiło też uroczyste przekazanie symbolicznego klucza nowej pani Dyrektor – mgr Joannie Sarzyńskiej. Od 1 września 2014 roku pracę na stanowisku Wicedyrektora objęły pani mgr Wioletta Baran i pani mgr Joanna Modlińska.

25 maja 2015 roku obyła się środowiskowa impreza plenerowa – „Szaferowa Majówka”, która została zorganizowana z inicjatywy Rady Rodziców. Przez całe popołudnie na boisku szkolnym odbywały się występy i wspólne zabawy.

W 2017 r. placówka weszła w kolejną reformę, klasy szóste pozostały w szkole, by ukończyć ośmioklasową szkołę podstawową. Rok później funkcję dyrektora obejmuje pani Wioletta Szutkowska. Pani Joanna Modlińska pozostała na stanowisku wicedyrektora, dołączyła do niej pani Maria Pawlak.

W 2019 roku w szkole odbył się po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty. Szkolny budynek przeszedł termomodernizację i zyskał swój obecny wygląd.

W styczniowy wieczór odbył się wyjątkowy koncert – Kolędowanie Przy Świecach, który zintegrował społeczności szkolną oraz lokalną. Pół roku później miała miejsce kolejna Szaferowa Majówka, która okazała się frekwencyjnym sukcesem i ponownie połączyła mieszkańców osiedla Odrodzenie.

W marcu 2020 r., z powodu pandemii koronawirusa, szkoła przeszła na zdalne nauczanie i kontynuowała je – z przerwami – do maja 2021 r. W wyjątkowych warunkach obostrzeń odbyły się dwa egzaminy ósmoklasisty. Społeczność szkolna starała się zachować jedność i wspólnie przejść przez trudny czas. W kwietniu 2021 r. miała miejsce niezwykła uroczystość – 35lecie szkoły. Obchody przebiegały głównie w formie online, powstał okolicznościowy filmik, z udziałem wszystkich pań, które zajmowały i zajmują stanowisko dyrektora. Odbyły się okolicznościowe konkursy, a z wielu stron napłynęły serdeczne życzenia, jak choćby od Prezydenta Miasta, pana Marcina Krupy.

Od września 2021 r. na stanowisku wicedyrektora panią Marię Pawlak, która przeszła na emeryturę, zastąpiła pani Agata Gzella.

W budynku uczy się 908 uczniów. Każdego dnia rozwijają swoje talenty, umiejętności i pasje, by śmiało kroczyć drogą przyszłości.