NPMK DLA UCZNIÓW

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ubiegania się o nagrodę „Katowicki Diament Edukacyjny”, która jest przyznawana przez Prezydenta Miasta Katowic dla szczególnie wyróżniających się uczniów.

Rozumiejąc, że zdolności, talenty i uzdolnienia nie sprowadzają się jedynie do tradycyjnych umiejętności szkolnych, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zdecydował o wprowadzeniu Nagrody dla szczególnie wyróżniających się uczniów pn. „Katowicki Diament Edukacyjny”.

Postanowiono spojrzeć na potencjał uzdolnionych uczniów w wymiarze wielopłaszczyznowym i bardziej zindywidualizowanym, tak aby w sposób efektywny wspierać rozwój najbardziej twórczych, kreatywnych, będących inspiracją dla innych i wykraczających swoją działalnością poza szkolne mury młodych mieszkańców naszego Miasta.

To przekonanie leżało u podstaw decyzji o stworzeniu nowego, spójnego programu pozwalającego na wszechstronne premiowanie różnorodnych osiągnięć katowiczan.

Wniosek można złożyć w ramach jednej z siedmiu kategorii:

– nauki ścisłe,

– nauki humanistyczne,

– języki obce,

– zawodowstwo i przedsiębiorczość,

– kompetencje społeczne i obywatelskie,

– edukacja regionalna,

– kultura i sztuka,

– sport.

Prezydent Miasta zdecydował o podniesieniu wysokości nagród i tak, w zależności od jej stopnia (I, II i III) kwota świadczenia wynosi odpowiednio 5 000 zł., 4000 zł., bądź 3 000 zł.

Nagroda może zostać przyznana uczniowi mieszkającemu w Katowicach i uczęszczającemu do klasy IV – VIII w szkole zlokalizowanej w tym mieście.

Wnioski można składać w szkole do 15 lipca.

Regulamin przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla uczniów  – tutaj
Wniosek o przyznanie nagrody Katowicki Diament Edukacyjny – tutaj