KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/ 2023

Z uwagi na sytuację i konieczność zapewnienia wszystkim dzieciom i Państwu bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zasad organizacji pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole, tj. 1 września 2022.

1. Do szkoły przychodzi dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

2. Z dzieckiem przychodzi do szkoły tylko jeden opiekun.

3. Wejście do szkoły odbywa się bocznymi drzwiami od strony szkolnego placu zabaw.

4. Po wejściu do szkoły opiekun z dzieckiem kieruje się do sal oddziałów przedszkolnych ( numery 116, 117,118, 119,122). Na tablicy korkowej przy drzwiach każdej z sal będzie umieszczona lista dzieci z oddziału przedszkolnego. Po odnalezieniu nazwiska dziecka na liście, dziecko wchodzi do sali, a opiekun przekazuje wychowawcy następujące dokumenty:

– wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zapisu dziecka do świetlicy. Karta znajduje się na stronie internetowej szkoły w Zakładce Dla Rodziców->Świetlica, można też odebrać druki w portierni od 23 sierpnia,

– czytelne dane do założenia konta w dzienniku elektronicznym ( imię i nazwisko rodzica, adres e- mail).

5. W celu uniknięcia gromadzenia się Państwa przed wejściem do szkoły prosimy, w miarę możliwości, o przyprowadzenie dziecka w następującym porządku:

Od 8.00 do 8.30- przychodzą dzieci, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K.

Od 8.30 do 9.00- przychodzą dzieci, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Ż.

Rodzice, którzy nie mogą dostosować się do tych godzin, mogą przyprowadzić dziecko od 6.00 i oddać pod opiekę opiekunce i jej również przekazać dokumenty. Świetlica czynna jest do godziny 17.00.

6. Tego dnia śniadanie będzie o godzinie 10.00.

7. Pierwszego, adaptacyjnego dnia można odebrać dziecko przed godziną 13.00.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.