WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Komunikat dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Listy kandydatów zakwalifikowanych- załącznik nr 1 i niezakwalifikowanych- załącznik nr 2 w postępowaniu rekrutacyjnym Szkoły Podstawowej nr 27 dostępne są w zakładce DLA RODZICÓW /REKRUTACJA/ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji konieczne jest  potwierdzenie woli uczęszczania  dziecka do placówki w terminie od 11 kwietnia 2022 r. od godz. 15.00 do 13 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28.01.2022 r.)

Podpisaną deklarację należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (od 7.30 do 15.30).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.