WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I

Komunikat dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka  do pierwszej klasy w roku szkolnym 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych postępowaniu rekrutacyjnym spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach– załącznik nr 1.

Po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji konieczne jest  potwierdzenie woli uczęszczania  dziecka do placówki w terminie do 5 maja 2020, godz.15.00 . Podpisaną deklarację można dostarczyć do portierni szkoły (od 8.00 do 14.00) lub wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp27katowice.pl

Lista kandydatów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach- załącznik nr 2

Informacja o rekrutacji obwodowej oznacza zakwalifikowanie dziecka i nie wymaga potwierdzania woli uczęszczania dziecka do placówki. Informacja o rekrutacji otwartej oznacza, że czekamy na Państwa decyzję o wyborze szkoły.

Lista osób spoza obwodu – sprawdź załącznik nr 1

Lista osób z obwodu – sprawdź załącznik nr 2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.