PROGRAM PAMIĘĆ 81

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

 

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE PAMIĘĆ80. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

 

Otwarcie wystawy -13.12.1981 -Pamiętamy”

 

************************************************************************************

Prelekcja filmu w  klasach  8        13.12.1981 -Pamiętamy”

************************************************************************************

PREZENTACJA

prezentacja  oglądaj tutaj

************************************************************************************

UDZIAŁA UCZNIÓW W WYKŁADACH

************************************************************************************

UDZIAŁA UCZNIÓW W KONKURSIE

Udział naszych uczniów w konkursach:

Zgłoszenie pracy do 1 etapu I Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”

Zgłoszenie 2 prac do Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno –Literackiego „Tropiciele historii –poszukiwanie ludzi Solidarności”

Konkurs /4 uczestników/ – Wojewódzki Konkurs Literacki „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”;

************************************************************************************