DOŚWIADCZALNIK – koło biologiczne

Koło biologiczne „Doświadczalnik” w Szkole Podstawowej nr 27

Prowadzący: Katarzyna Cieszkowska

 

Na zajęciach koła realizowane są zagadnienia systematyzujące oraz  poszerzające wiedzę biologiczną.

Uczestnicząc w zajęciach, warsztatach uczeń  może:

-utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach biologii

-zdobyć wiadomości wykraczające poza wymagania programowe

-doskonalić umiejętność posługiwania się mikroskopem

-przeprowadzić ciekawy eksperyment naukowy

Daty i tematy spotkań dla poszczególnych klas podawane będą co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

WARSZTATY OBSERWACJE MIKROSKOPOWE MIKROŚWIATA

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi

?W dniu 1.02.2019 odbyły się warsztaty biologiczne dla klas 5 pt. „Obserwacje mikroskopowe mikroświata”. Uczniowie mieli możliwość wykonania własnych preparatów mikroskopowych Protistów oraz obserwacji drobnych skorupiaków. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów i były świetnym praktycznym powtórzeniem zdobytej wiedzy z biologii.??

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY O BUDOWIE I FUNKCJONOWANIU
KOMÓRKI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.Co chętni uczniowie 7 klas robili w piątek 21.09.2018 r po lekcjach? Brali udział w kreatywnych warsztatach koła biologicznego „Doświadczalnik” na temat budowy i funkcji organelli komórkowych. Mitochondrum z ziemniaka, Aparat Golgiego ze słomek i guzików czy wakuola jako tuba głośnikowa – to tylko jedne z licznych pomysłów. Gratulujemy 7-klasistom twórczego podeścia do zapamiętania niełatwej dziedziny biologii -cytologii.