KATOWICKI DIAMENT EDUKACYJNY

Szanowni Rodzice,

Wystartował nabór do II edycji Katowickiego Diamentu Edukacyjnego serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur szczególnie wyróżniających się uczennic i uczniów o przyznanie nagrody „Katowicki Diament Edukacyjny”. Celem nagrody, przyznawanej przez Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupę oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszarda Koziołka jest uhonorowanie najlepszych z najlepszych uczennic i uczniów, wspieranie ich rozwoju, stwarzanie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb, motywowanie młodych osób do rozwijania pasji i kompetencji, promowanie sukcesów oraz zaangażowania naukowego i społecznego młodych osób. Nagroda przyznawana jest uczennicom/uczniom zamieszkałym w Katowicach, którzy w roku szkolnym 2023/2024 pobierali naukę w szkołach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Miasta. Wniosek może być złożony przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, samorząd uczniowski, radę pedagogiczną, radę rodziców, dyrektora szkoły lub placówki wychowania pozaszkolnego do dnia 16 sierpnia br./termin ostateczny/ Wnioski można składać w jednej z siedmiu kategorii:

1. nauki humanistyczne i języki obce;

2. nauki ścisłe i przyrodnicze;

3. zawodowstwo i przedsiębiorczość;

4. kompetencje społeczne i obywatelskie;

5. edukacja regionalna;

6. kultura i sztuka;

7. sport.

Przewidziane są nagrody pieniężne I stopnia – 5560 zł brutto; II stopnia – 3340 zł brutto oraz III stopnia – 2000 zł brutto. W celu zgłoszenia kandydatury ucznia/uczennicy należy wypełnić wniosek, następnie dyrektor/ka powołuje w szkole komisję weryfikacyjną, która w oparciu o kryteria, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu „Katowickiego Diamentu Edukacyjnego”, dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Wybrane wnioski należy przekazać do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice w terminie do 15 września 2024 roku (każda ze szkół może złożyć maksymalnie 3 wnioski).

Zarządzenie nr 98.pdf

Regulamin przyznawania nagrody Katowicki Diament Edukacyjny.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu – kryteria oceny wniosków.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu – wniosek o przyznanie nagrody.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu – oświadczenie dla wyróżnionych laureatów.pdf

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.