Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla uczniów klas pierwszych

Z uwagi na sytuację i konieczność zapewnienia wszystkim dzieciom i Państwu bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zasad organizacji pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole, tj. 1 września 2020.

  1. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  2. Z dzieckiem przychodzi do szkoły tylko jeden Rodzic/Opiekun.
  3. Wchodzą do szkoły bocznym wejściem od strony boisk do koszykówki (schodami do góry).
  4. Po wejściu do szkoły dziecko dezynfekuje ręce.
  5. Rodzic/Opiekun dezynfekuje ręce, stosuje osłonę ust i nosa i zachowuje dystans 1,5 m od pozostałych wchodzących.
  6. Dziecko wraz z Rodzicem/Opiekunem udają się na spotkanie z Dyrektorem szkoły i Wychowawcą do dużej sali gimnastycznej, wg następującego podziału:

– o 8.00 przychodzą opiekunowie i dzieci, których nazwiska zaczynają się na litery od A do H

– o 9.15 przychodzą opiekunowie i dzieci, których nazwiska zaczynają się na litery od I do O

– o 10.30 opiekunowie i dzieci, których nazwiska zaczynają się na litery od P do Ż.

W sali gimnastycznej dziecko i Rodzic/Opiekun zajmują miejsca obok siebie.

Cała klasa spotka się z wychowawcą 2 września.

  1. Zapisy do świetlicy:

– należy przynieść wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zapisu dziecka do świetlicy. Karta znajduje się w linku pod ogłoszeniem, można też odebrać druki w portierni od 28 sierpnia. Kartę należy przekazać Wychowawcy klasy na spotkaniu.

  1. Obiady będą wydawane w stołówce szkolnej od 2 września.
  2. Po spotkaniu z wychowawcą dzieci i ich opiekunowie opuszczają szkołę tym samym wejściem.

Załączniki do pobrania: karta zapisu do świetlicy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.