REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

– Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 27. Decyzją Prezydenta Miasta Katowice zostaje wydłużony termin składania wniosku z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 – Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 838/2020 z dnia 18 marca 2020 roku.
Link do elektronicznej rekrutacji: http://katowice.nabory.pl
– Klasy pierwsze szkoły podstawowej. Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły, w tym roku prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym, w terminach od 23 marca 2020 roku do 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00. Kryteria oraz terminarz  został umieszczony w zakładce: Dla rodziców- Rekrutacja- Klasa I.
Link do elektronicznej rekrutacji:
– Klasa czwarta sportowa o profilu piłki koszykowej. Zgłoszenia uczniów z naszej szkoły oraz wnioski uczniów spoza rejonu należy składać od 23 marca 2020 roku do 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00. Terminarz oraz wzór wniosku zostały umieszczone w zakładce: Dla rodziców- Rekrutacja- Klasy sportowe.

   W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski i zgłoszenia w wersji papierowej do oddziałów zerowych/klas pierwszych/oddziału sportowego można

 – przesyłać pocztą na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego) 

 – przekazać w okienku na portierni szkoły w godzinach 8:00-14:00 oraz między 21:15-21:45 w szczelnie zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem

 –  wysłać skanu wniosku na adres  e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl

 

REKRUTACJA 2020/21- ODDZIAŁ ZEROWY   UWAGA  WAŻNE!!! Na wniosku muszą się znaleźć podpisy obojga rodziców.

REKRUTACJA 2020/21- KLASA PIERWSZA

REKRUTACJA 2020/21- ODDZIAŁ SPORTOWY

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.